07 september 2021

Regeringens kompetensbudget – viktiga steg i rätt riktning


Jesper Hedin

Under tisdagen presenterade regeringen ett antal budgetförslag kring omställning och det gymnasiala utbildningssystemet.

Förslag som förhoppningsvis kan underlätta för företagen att anställa kompetent personal. Men Industriarbetsgivarnas Jesper Hedin hade önskat fler förslag i rätt riktning.

Förslagen är i huvudsak baserade på parternas LAS- och omställningsförhandlingar samt Lars Stjernkvists utredning Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

– I stort sett är förslagen som presenterades idag bra. Dock hade vi önskat mer tydlighet vad gäller dimensioneringen av gymnasieskolan och att högskolebehörigheten hade återinförts, säger Jesper Hedin Hirasawa, utbildningsexpert på Industriarbetsgivarna.

Parternas initiativ möjliggör livslångt lärande

Regeringen avser införa de av parterna framförhandlade delarna kring omställningsavtal, där individen får en stor möjlighet att genomgå en utbildning för omskolning eller vidareutbildning inom sitt nuvarande område.

– Jag känner en viss stolthet över att det är arbetsmarknadens parter som till slut verkar ha löst en av de viktigaste pusselbitarna, den ekonomiska, för att på riktigt möjliggöra det så kallade livslånga lärandet. Nu måste även utbildningssystemet hänga på och erbjuda de utbildningar som efterfrågas.

Viktiga frågor ännu obesvarade

Regeringen föreslår även att det gymnasiala utbildningsutbudet ska ta hänsyn både till elevens önskemål och behovet från arbetsmarknaden.

– Detta är en stor förändring som vi hoppas medför att kommuner inte längre lägger ner sina industritekniska program trots att det finns ett stort behov från våra industrier.

Den kanske viktigaste frågan för industrin står emellertid ännu obesvarad efter dagens presskonferens.

– Vi måste fortsätta jobba för att öka attraktiviteten för de industrirelevanta utbildningarna. Högskolebehörigheten måste återinföras på de gymnasiala yrkesprogrammen. Det är en fråga nästan alla partier är överens med oss om, så jag hoppas att vi snart kan få politiska förslag på även den punkten, avslutar Jesper Hedin Hirasawa.

Läs mer

Kontakt

Jesper Hedin Hirasawa
Jesper Hedin Hirasawa
Expert kompetensförsörjning

Kompetens