24 juni 2021

”Självklart att väl fungerande industriutbildningar inte läggs ner”


Tekniker i fabrik

Den skolförlagda industritekniska utbildningen vid Baldergymnasiet i Skellefteå hotades av nedläggning och med anledning av det har Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och Trä- och Möbelföretagen vidtagit åtgärder. Tillsammans har organisationerna uppvaktat politiker och lyft frågan i media.

Organisationerna har påpekat det orimliga i att montera ned den skolförlagda utbildningen och enbart förlita sig på lärlingsutbildning. Därför välkomnas nu beslutet i gymnasienämnden i Skellefteå kommun, om att skolförlagd utbildning på industritekniska programmet åter kommer att erbjudas från och med 2022.

– Vi hoppas och tror att våra uppvaktningar av beslutsfattarna i Skellefteå har gett resultat, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna.

– Våra företag har ett stort behov av fungerande och kvalitetssäkrad kompetensförsörjning på olika nivåer och den grundläggande gymnasiala utbildningen är en viktig bas för detta, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor hos Industriarbetsgivarna.

Gruv- och smältverksföretaget välkomnar beslutet

Boliden, ett av regionens största företag, välkomnar beslutet och kommer att engagera sig i framtida arbete med kompetensförsörjning.

– Vi är mycket glada att vi i regionen fortsatt har en stabil förutsättning för kompetensförsörjning genom det industritekniska programmet. Det kan självklart kompletteras av utbud av olika former av vidareutbildning och växlingsutbildning, men aldrig ersättas helt, menar Karin Ahnqvist, hållbarhetschef på Boliden Rönnskär.

– Det är glädjande att våra påtryckningar har gett resultat, nu gäller det att alla parter fortsatt bidrar till att tillsammans säkra en långsiktig strategi för arbetet med kompetensförsörjning. Inte minst gäller det att marknadsföra industrin som en spännande, innovativ och framtidsinriktad sektor, avslutar Fredrik Gunnarsson.

Kontakt

Fredrik Gunnarsson
Fredrik Gunnarsson
Ansvarig kompetensförsörjning

Industriutbildning Kompetens