29 augusti 2022

Skolverket får i uppdrag att ta fram regionala underlag


Skolverket får i uppdrag att ta fram regionala underlag Jesper Hedin, expert kompetensförsörjning. Foto: Rikard Westman.

För att stärka kompetensförsörjningen inom flera branscher, har regeringen meddelat att Skolverket får i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning. Det sker i enlighet med regeringens förslag i propositionen Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.

Industrin står inför enorma möjligheter och utmaningar i en historisk fas med att växa och utvecklas hållbart genom klimatomställningen. Rekryteringsbehovet till basindustrin beräknas vara 11 000 personer fram till 2026. Tas underleverantörer med handlar det om betydligt fler.

I juni beslutade regeringen om en dimensionering av gymnasieutbildning. Det innebär att antalet utbildningsplatser inom  gymnasieskolan och yrkesvux ska kunna anpassas till yrkeskategorier och branscher där rekryteringsbehovet är stort. Nu kom besked om att Skolverket ges i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag.

”Dimensioneringen av gymnasieskolan är en fråga Industriarbetsgivarna arbetat hårt för. Industrin står inför stora utmaningar med sin kompetensförsörjning och beslutet att kunna dimensionera utbildningar efter behov har därför stor betydelse. Skolverket behöver nu ta uppdraget på allvar, för utan bra planeringsunderlag riskerar effekten av reformen att gå om intet ”, säger Jesper Hedin Hirasawa, Industriarbetsgivarna.

Ta del av regeringens pressmeddelande här.


Kompetens