18 oktober 2023

Stort intresse när Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur presenterades


Stort intresse när Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur presenterades

Temat för årets upplaga av Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöseminarium var Arbetsmiljöverkets regelförnyelse. Rekordmånga valde att följa webbinariet som webbsändes direkt via YouTube.

Under webbinariet hade vi glädjen att lyssna till Ewa Krynicka Storskog och Fredrika Wendel, som båda varit direkt inblandade i förnyelsearbetet. Ewa är handläggare på Arbetsmiljöverket och har bland annat varit skrivansvarig för en del av de nya reglerna. Fredrika är digitaliseringsledare och projektledare i den delen som handlar om att digitalisera föreskrifterna. På webbinariet berättade de om den nya regelstrukturen och digitaliseringen av reglerna.

– Det känns roligt att vi så snart efter myndighetens beslut har möjlighet att förmedla den här viktiga informationen på arbetsmiljöområdet till våra medlemsföretag, säger Karin Bennbom, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna.

Implementering på arbetsplatsen – en möjlig utmaning

I pausen fick tittarna möjlighet att svara på frågan ”Vad ser du som den största utmaningen för dig och ditt företag med anledning av den nya strukturen?” Av svaren att döma tycks flera fundera över hur den nya strukturen ska implementeras och kommuniceras på arbetsplatsen.

– Våra medlemmar känner till att förändringen är på gång och det känns bra att de nya reglerna redan nu finns på av.se. Vår rekommendation är att man redan nu påbörjar sitt förberedelsearbete, säger Karin Bennbom.


Arbetsmiljö