12 april 2024

Sverige är i mål i den dubbelsvarta inflationspisten


montage med riksbanken och graf Fotomontage med bilder från Mostphotos.

Riksbanken kan glädjas åt senaste inflationsdata som kom för mars. Inflationen föll fortsatt med 0,3 procentenheter, och uppgick därmed till 2,2 procent mätt med KPIF. Med det utfallet kan vi konstatera att vi är i mål, det är bara två tiondelar över inflationsmålet. Det skriver Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer i senaste veckobrevet.

Varuinflationen har helt kollapsat och uppgick till 0,4 procent i mars. Även tjänsteinflationen, som det har varit mycket fokus på, föll ytterligare i mars och uppgick till 4,7 procent exklusive boende.

Den amerikanska centralbanken har lite mer att fundera på. I USA steg inflationen med tre tiondelar och uppgick därmed till 3,5 procent i mars.

Med en inflation som praktiskt taget är på målet och förväntningar om en sänkning från ECB i juni är det alltmer troligt att Riksbanken går först och sänker räntan redan i maj. Sannolikt finns det nu utrymme för kronan, som ligger runt 11,50, att försvagas ytterligare inför mötet i maj utan att Riksbanken ska välja att lämna räntan oförändrad en gång till.

Svag inledning av 2024

Index för produktionsvolymen för industrin i Sverige var i genomsnitt 103,6 för januari och februari. Sista kvartalet förra året hamnade index på 102,5 (2021 = index 100). Med en bra månad i mars vars data dyker upp om en månad kanske vi når index 104 för industrin i genomsnitt för första kvartalet i år. 

Produktionsnivån skulle i så fall på ytan se bra ut och vara 1,5 procent högre än första kvartalet förra året. Bidraget till industriproduktionen kommer dock i stort sett bara från två delbranscher, försvars – och elteknisk industri. För dessa två är volymtillväxten enligt SCB:s produktionsdata 14,7 procent högre för januari och februari i genomsnitt jämfört med motsvarande månader förra året. Exkluderas dessa två branscher är det i stället minus en procent.

I Sveriges maskinindustri backar produktionsnivån sex procent de två första månaderna i år jämfört med förra året. Detta är inget unikt. Det är ungefär samma story för maskinindustrin i Tyskland, USA, Japan och Sydkorea.

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer

eknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för tekniksveriges och industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Erik Spector, chefekonom, erik.spector@teknikforetagen.se
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se
Brenden Grath, ekonom, brenden.grath@industriarbetsgivarna.se


Ekonomi