Tag: avtal

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna.

Byggföretagen och Byggnads har kommit överens om ett nytt avtal inom ramen för industrins märke på 5,4 procent över 29 månader.

Industriarbetsgivarna konstaterar att det lönebud som de opartiska ordförandena (OpO) har lämnat är mycket högt. Förslaget är på 4,5 procent på 29 månader.

Industriarbetsgivarna säger ja till den första avtalsskiss som de opartiska ordförandena (Opo) presenterar i avtalsförhandlingarna. Skissen innehåller en inriktning på ett avtal på 29 månader.