Tag: cementa

I dag på eftermiddagen tog Industriarbetsgivarna emot besked från Mark- och miljödomstolen om att medlemsföretaget Cementa får tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite. ”Beskedet är mycket välkommet. Vi behöver en stabil cementförsörjning i Sverige”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Rättsprövningen av Cementas tillfälliga tillstånd lämnades idag den 7 december av Högsta förvaltningsdomstolen. ”Vi noterar i domen från Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning inte strider mot lagen. Det är positivt. Nu är det viktigt att cementförsörjningen säkras också på längre sikt”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Den 24 månader långa karens som finns vid korttidsarbete bör slopas tillsvidare. De företag som använt sig av korttidsstöd under pandemin måste även kunna använda sig av korttidsstödet i den cementkris som riskerar att brisera inom kort.

”Det här är en åtgärd som kan rädda jobben och företagens framtida kompetens”, det skriver Industriarbetsgivarna och IF Metall i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson.

Cementkrisen sprider sig. Om regeringen inte agerar kommer basindustrin att drabbas av en varselvåg, varnar Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna. ”Det ligger väldigt nära”, säger han till Tidningen Näringslivet.

Djupt missvisande att påstå att problemet med företaget Cementas brist på kalksten är löst. Det skriver fem näringslivsföreträdare i en replik på DN Debatt.

När kan regeringen fatta beslut om den tillfälliga lagändringen? Vilka är riskerna för överklagan? Varför är cementkrisen så allvarlig för Sverige? Här samlar vi aktuella frågor och svar om cementkrisen.

Cement­krisens negativa konsekvenser för jobben, Sveriges säkerhet samt den nödvändiga klimat­omställningen är och förblir oacceptabla.

– Om fabriken i Slite inte hålls igång riskerar hundratusentals jobb att försvinna inom främst underhåll- och byggsektorn. Produktionen i Slite kan inte kortsiktigt […]

– Det är ett systemfel att svensk basindustri är tvingad till korta planeringshorisonter som verkar bygga på halvårscykler. Nu måste industrin följa detta noggrant […]

En ny analys från Byggföretagen visar att tre av fyra bostäder inte kommer kunna byggstartas, redan i november. 200 000 till 400 000 jobb hotas och investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor per månad.