Tag: ekonomi

Tidigare har vi rapporterat om en rejält minskad export till Ryssland i mars i år. Exporten för april visade inte så stora förändringar. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Inflationen fortsatte öka i maj och uppgick till 7,2 procent enligt KPIF och 5,2 procent exklusive energi. Liksom tidigare beror den höga inflationen i stor utsträckning på stigande och höga energipriser. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Ökningen i USA:s inflation har varit relativt bred det senaste dryga året men liksom i andra länder har energipriserna varit en viktig drivfjäder. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet.

Arbetskraftskostnaderna att producera en enhet har sedan 2011 ökat snabbare i Sverige än i många andra europeiska länder mätt i den egna valutan. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Under avtalsrörelsen 2023 kommer arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förhandla om löner och arbetsvillkor för cirka 2,3 miljoner löntagare i 450 avtal och strax före årsskiftet ska industrins parter byta yrkanden. Därför arrangerade Industriekonomerna (Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen) i dag ett seminarium där ekonomer och experter öppet diskuterade de ekonomiska förutsättningarna.

Nivåerna i EU:s gaslager var betydligt lägre än normalt före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Nu är dock fyllnadsgraden åter på mer normala nivåer, vilket indikerar att gas- och elpriserna kan stabiliseras. Detta givet att beroendet av rysk naturgas avvecklas kontrollerat. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I mars i år minskade Sveriges export till Ryssland med hela 73 procent jämfört med mars i fjol i SEK och med 90,0 procent jämfört med februari i år. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Industriekonomerna: Industrivaror har visat en omfattande prisuppgång i början på 2022, som också i stort sett kan hänföras till energi och råvaror, men där den senare utgörs främst av stål, metaller, trävaror, plaster eller kemiprodukter. Men hur kommer det se ut framåt?

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur. Det skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten tillsammans med flera företrädare för arbetsgivare och fackförbund.

Fortsatta störningar i globala värdekedjor samt en för snabb åtstramning av penningpolitiken i USA kommer att medföra en betydligt svagare tillväxt i Sverige och globalt under 2022–2023 än tidigare förväntat. Det visar Industriekonomernas konjunkturrapport.