Tag: ekonomi

Basindustrin i Värmland står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik och industrier. Men den står också inför stora utmaningar med höga energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld.

Svängningarna i ekonomin drivs ofta i stor utsträckning av förändringar i investeringsaktiviteten. Efter några hyggliga år talar det mesta för en tydlig inbromsning i bygginvesteringarna framöver. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Industriarbetsgivarna har tagit emot Riksbankens besked om att höja räntan till 2,5 procent. Det är en tydlig markering att Riksbanken har full fokus på att få ner inflationen.

Inflationen dämpades i oktober från 9,7 till 9,3 procent enligt KPIF. Inflationen exklusive energi steg från 7,4 till 7,9 procent. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I början av veckan kom den fackliga sidan ut med sina krav inför 2023 års avtalsförhandlingar. Med argumentet ökad konkurrenskraft i ryggen ser facken anledning att växla upp löneökningstakten. I en artikel i senaste nyhetsbrevet går Industriekonomerna igenom och analyserar dessa motiv.

BNP-dataskörden så här långt för tredje kvartalet visar att det inte har blivit riktigt lika illa som många befarat: USA marginellt starkare, Tyskland något starkare och Sverige signifikant starkare än konsensus men i linje med vår bild, är ett rättvist omdöme. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

En mindre stram LNG-marknad bidrar nu till lägre såväl gas- som elpriser i Europa, än vad vi fått vänja oss vid under augusti och september. Med fortsatt hjälp av vädergudarna, har vi förhoppningsvis nu de värsta topparna bakom oss för denna säsong. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Dalarnas är en av basindustrins viktigaste regioner i landet. Men ska industrin i Dalarna kunna utvecklas, behålla sin konkurrenskraft, locka nya företag att etablera sig och samtidigt kunna erbjuda hållbara jobb måste den ges rätt förutsättningar.

I samband med dagens nyhetsbrev publicerar Industriekonomerna rapporten Industrins arbetskraftskostnader Internationellt – Industriekonomernas analys 2022. En av slutsatserna i rapporten är att ökningstakten för arbetskraftskostnaderna inom tillverkningsindustrin i Sverige varit något högre än i flera viktiga konkurrentländer under en längre period.