Tag: ekonomi

Välkommen till Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas seminarium inför nästa avtalsrörelse!

Riksbanken kan glädjas åt senaste inflationsdata som kom för mars. Inflationen föll fortsatt med 0,3 procentenheter, och uppgick därmed till 2,2 procent mätt med KPIF. Med det utfallet kan vi konstatera att vi är i mål, det är bara två tiondelar över inflationsmålet. Det skriver Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer i senaste veckobrevet.

Riksbanken lämnade idag räntan oförändrad på 4 procent, vilket de allra flesta bedömare räknat med. Marknadsförväntningarna på styrräntan är att första sänkningen troligtvis kommer redan i maj. Det skriver Industriarbetgsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer i sitt veckobrev.

Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4,0 procent. Samtidigt reviderar de ned prognosen för den framtida reporäntan. ”Beslutet och framförallt Riksbankens syn att styrräntan sänks tidigare och snabbare var både väntat och välkommet. Fortsatt fallande inflation och svag konjunktur talade för det”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

INDUSTRIEKONOMERNAS NYHETSBREV. I Sverige föll inflationen med nästan en procentenhet och uppgick därmed till 2,5 procent mätt med KPIF. I USA var inflationen i stort oförändrad och uppgick till 3,2 procent. Det visar inflationsdata för februari som kom under veckan.

Industriproduktionen tog ett litet skutt upp i januari. Som vanligt var det två delbranscher som stack ut: el- och elektroteknik samt övriga transportmedel. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

INDUSTRIEKONOMERNA. Så har vi då fått en första siffra på hur BNP utvecklades under 2023. Det blev inget ras som många hade i sina prognoser, utan BNP hamnade på samma nivå som under 2022, kalenderkorrigerat. Det vill säga 0 procent.

Antalet anställda inom industrin ökade i genomsnitt med 0,2 procent förra året. Det visar ny statistik. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretage.

Den underliggande inflationen rensat för energi (KPIF-XE) är av stor betydelse för Riksbanken. Inflationen mätt enligt detta mått föll från 5,3 procent till 4,4 procent. Ett fall med nästan en hel procentenhet. Detta är goda nyheter för Riksbanken.

Industriekonomernas veckobrev: De investeringskalkyler som gick att räkna hem vid noll- eller minusränta är lite svårare att räkna hem i dagsläget. Nu ska man inte få uppfattningen att företag eller industrin slutat investera bara för att nuvarande och förväntade räntenivåer är högre än tidigare.