Tag: ekonomi

Den svenska stål- och metallindustrin exporterar varor för drygt 100 miljarder och skapar tusentals jobb runtom i landet. Dessutom spelar branschen en central roll i den gröna omställningen. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna.

I Industrins ekonomiska råds nya rapport – Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning, skriver rapportförfattarna att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som inte kommit lika långt i klimatomställningen. En effektiv åtgärd för att minska utsläppen på global nivå är att satsa på svensk industri enligt rapportförfattarna.

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft. Utbudsproblemen från i våras kvarstår, bland annat i form av problem med tillgången till insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser samt matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Under 2020 klarade sig basindustrin sammantaget relativt väl. Delar av industrin, som trävaruindustrin, gick riktigt starkt. Exporten av trävaror ökade med cirka 10 procent 2020. Det skriver Industriarbetsgivarnas Kerstin Hallsten och Pontus Liljefors i en ekonomisk bedömning.

– Dagens budgetproposition innehåller alldeles för få satsningar på en återstart av Sverige efter Coronapandemin och regeringen missar att ta tag i strukturella problem. Det säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna i en kommentar till vårändringsbudgeten.