Tag: ekonomi

I veckan lämnade Federal Reserve som väntat styrräntan oförändrad. Budskapen som levererades skruvades lite åt ett mer hökaktigt håll. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I veckan kom den senaste inflationsstatistiken från både Eurostat, amerikanska BEA och svenska SCB. Svensk inflation med fast ränta (KPIF) landade för augusti på 4,7 procent. Det innebär att inflationen under året nära halverats från hisnande 9,3 procent i januari. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

INDUSTRIEKONOMERNAS NYHETSBREV. Med ett tillfälligt avbrott under de första pandemikvartalen så har kronan försvagats mot euron med 28 procent sedan 2016. Industriekonomerna undersöker i veckans nyhetsbrev om det finns en enkel förklaring till detta. Det snabba svaret är att det gör det inte.

Industrins betydelse för ekonomin underskattas sedd utifrån traditionell statistik över industrins produktion och sysselsättning. I själva verket skapas en betydande del av industrins förädlingsvärde hos underleverantörer och till stor del bland tjänsteproducenter. Det visar Industriekonomernas input/output-analys för 2023 som presenterades i veckan.

Industrins hittills kända satsningar på grön omställning beräknas kunna skapa nära 50 000 nya jobb. Denna beräkning inkluderar både direkt och indirekt sysselsatta. Det visar en rapport som Industriekonomerna presenterat i dag.

Tillväxtländerna inom den så kallade BRICS-gruppen höll i veckan ett omtalat möte i Johannesburg, Sydafrika. Signifikativt för gruppen är att samtliga BRICS-ekonomier, möjligen med undantag av Indien, har upplevt en påtagligt vikande tillväxttrend de senaste 25 åren. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Den 29 augusti bjuder Industriekonomerna in till seminarium med anledning av en ny input-outputanalys med fokus på de jobb som industrin skapar. Läs mer om det och mycket annat i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer.

Riksbankens politik röner stor uppmärksamhet och debatten får relativt stort medialt utrymme. Gör banken fel eller rätt?Räntehöjningarna innebär ju stora påfrestningar på ekonomin.

Almedalsveckan innebär en årligt återkommande möjlighet för Industriarbetsgivarna att träffa politiker och andra beslutsfattare för att diskutera våra viktigaste frågor. Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten konstaterar att basindustrins utmaningar och möjligheter var ett återkommande diskussionsämne under veckan.

ALMEDALEN. Möjligheterna med investeringarna som drivs av den gröna omställningen är stora. Att alla satsningar lyckas eller går att genomföra är samtidigt inte givet. Helt avgörande är nämligen att ett antal ramvillkor kommer på plats.