Tag: ekonomi

Planerade industrisatsningar innebär ett behov av ytterligare cirka 25 000 anställda inom industrin de närmaste åren. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Av de betydande kraftslagen är vindkraft det som varierar mest över tid. Tack vare vattenkraften så har elsystemet kunnat hantera både skiftande väder och stopp i kärnkraftverken under den senaste tiden. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Industriekonomerna: Sveriges BNP väntas fortsätta falla under första halvåret 2023 följt av en viss uppgång mot slutet av året, vilket sammantaget väntas ge ett fall med drygt en procent under året. Därefter sker en stabilisering varefter BNP gradvis tar fart under 2024 med en årlig tillväxt på 1,4 procent.

Svensk BNP-statistik för fjärde kvartalet gav knappast anledning till jubelrop, BNP föll med 0,9/0,9 procent i såväl kvartalstakt som årstakt. För helåret innebar detta en tillväxttakt på 2,5 procent. Det innebär i sig att BNP slutade året fyra procent över nivån i slutet av 2019, det vill säga innan pandemin slog till. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Energivapnet är nu vridet ur Putins händer och när det bekymret i princip är ur världen så kan Sverige och väst fullt ut stötta Ukraina. Stabiliseringen innebär en välbehövlig lättnad för europeiska hushåll och företag. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Under onsdagen presenterade Medlingsinstitutet sin årsrapport för 2022 och samtidigt arrangerades årskonferensen i Stockholm. Industriarbetsgivarna var på plats och i ett samtal om lönestatistik och samhällsekonomi medverkade chefekonom Kerstin Hallsten.

Insatserna från världens centralbanker börjar ge frukt. Hårda data bekräftar de svaghetstecknen som tidigare visat sig i mjuka barometrar etc. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Orderingången i volym hoppade upp inte bara rejält utan nära nog extremt för Sveriges industri sammantaget i december. Ökningen var dock i stort sett uteslutande ett resultat av en remarkabel ökning i order av försvarsprodukter. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Inflationen är fortfarande hög och Riksbankens räntehöjning med 50 punkter (0,5 procentenheter) till 3 procent är ett viktigt verktyg och en tydlig signal för att få ned inflationen. ”Det här är tufft både för företag och hushåll men det är nödvändigt att ta till alla medel att få ner inflationen nu”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.