Tag: hamnarbetarforbundet

Sveriges Hamnar har idag, den 27 juni 2023 mottagit två varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet inom Kajavtalet samt Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområden.