Tag: industriradet

Nu har du chansen att nominera ett företag som förtjänar att uppmärksammas för sitt strategiska och målinriktade arbete inom jämställdhet. Industrins jämställdhetspris 2024 delas ut av Industrirådet på Industridagen den 23 september i Göteborg. Senast den 8 maj behöver vi din nominering.

Under tisdagen träffade energi- och näringsminister Ebba Busch och utbildningsminister Mats Persson företag och representanter för Industrirådet för att diskutera Sveriges forsknings- och innovationspolitik.

I tisdags, den 16 maj, ägde ett första industrisamtal med den nya regeringen rum då Industrirådet träffade näringsminister Ebba Busch. Från Industriarbetsgivarna deltog vd Per Hidesten. Även Fredrik Gunnarsson från Industrirådets sekretariat närvarade.

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur. Det skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten tillsammans med flera företrädare för arbetsgivare och fackförbund.

Det som skulle bli en fullfjädrad fysisk final i industrimiljö hos Boliden i Västerbotten tidig höst 2021 blev, av pandemiskäl, en livesändning med engagerd digital publik en januarimåndag 2022 – det blev en innehållsrik och spännande eftermiddag.

Sverige som innovationsstormakt – det är målet och du är välkommen att medverka på vägen. Den 24 januari, kl. 13:00-16:00 blir det livesänd digital final av Industridagen.

I Industrins ekonomiska råds nya rapport – Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning, skriver rapportförfattarna att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som inte kommit lika långt i klimatomställningen. En effektiv åtgärd för att minska utsläppen på global nivå är att satsa på svensk industri enligt rapportförfattarna.

Industridagen 2021 är en resa i flera delar. I april och maj har webbsända diskussioner arrangerats och tanken var att det efter ytterligare ett digitalt samtal den 27 augusti skulle bli Industridagsfinal i Västerbotten den 27 september. Så blir det inte.

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas.

Sverige som innovationsstormakt – det är temat när Industrirådet samlar och engagerar nu avgörande samhällsaktörer under fem tillfällen 2021.