Tag: industriradet

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur. Det skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten tillsammans med flera företrädare för arbetsgivare och fackförbund.

Det som skulle bli en fullfjädrad fysisk final i industrimiljö hos Boliden i Västerbotten tidig höst 2021 blev, av pandemiskäl, en livesändning med engagerd digital publik en januarimåndag 2022 – det blev en innehållsrik och spännande eftermiddag.

Sverige som innovationsstormakt – det är målet och du är välkommen att medverka på vägen. Den 24 januari, kl. 13:00-16:00 blir det livesänd digital final av Industridagen.

I Industrins ekonomiska råds nya rapport – Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning, skriver rapportförfattarna att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som inte kommit lika långt i klimatomställningen. En effektiv åtgärd för att minska utsläppen på global nivå är att satsa på svensk industri enligt rapportförfattarna.

Industridagen 2021 är en resa i flera delar. I april och maj har webbsända diskussioner arrangerats och tanken var att det efter ytterligare ett digitalt samtal den 27 augusti skulle bli Industridagsfinal i Västerbotten den 27 september. Så blir det inte.

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas.

Sverige som innovationsstormakt – det är temat när Industrirådet samlar och engagerar nu avgörande samhällsaktörer under fem tillfällen 2021.