27 april 2021

Vaccination på arbetsplatsen: Massa- och pappersindustrin vill vaccinera i fas fyra


Pontus Georgsson och Per Hidesten

Inom massa- och pappersindustrin finns viljan att ta ansvar. Vi vill bidra till att snabba upp vaccineringstakten. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers i ett gemensamt brev.

Vi är omkring 20 000 personer som arbetar i massa- och pappersindustrin. Med stöd av Företagshälsovården skulle många kunna få möjlighet att vaccineras på  arbetsplatsen. Sverige skulle då snabbare nå en vaccinerad befolkning, en vaccinerad arbetskraft. Det skulle minska antalet som insjuknar och förutom att det gynnar individen så gynnar det också jobben och ekonomin.

Massa- och pappersindustrin har beredskap

På flera orter är vi stora arbetsgivare. Många anställda  har arbetat på  arbetsplatserna under hela pandemin. Där har vi separerat skiftlag, utökat personalutrymmen, suttit i karantän och använt skyddsutrustning. Vi har tillsammans utarbetat och vidtagit de åtgärder som krävts för att, så långt det varit möjligt, förhindra smittspridning. Vi har också typiskt sett väl  upparbetade kontakter med företagshälsovården.

Massa- och pappersindustrin har en tradition av samverkan

Vi, de centrala parterna, har, tillsammans med Prevent och Branschföreningen Sveriges Företagshälsor tagit fram ett stödmaterial. Vi vill se vaccinering på arbetsplatsen och vi vill att den ska kunna genomföras på ett tillgängligt och säkert sätt. Den ska givetvis ske i enlighet med myndigheternas riktlinjer om prioriteringar. I Prevents material finns handfast stöd för förberedelser och hantering av vaccination på arbetsplatsen. Vi lyfter där också förutsättningarna för att vaccinera på arbetsplatser: beslut, resurser och inte minst tidig och god samverkan.

Låt oss hjälpas åt

Vi vet att de olika regionerna har olika strategier och rutiner för hur vaccineringsarbetet ska bedrivas, och att detta naturligtvis påverkar möjligheterna för vaccinering på arbetsplatserna. Som centrala parter vill vi dock vara tydliga med att vår bransch har goda förutsättningar och är beredda att på det här sättet lämna vårt bidrag till att vi i Sverige blir snabbt, tryggt och säkert vaccinerade utan onödigt krångel.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers

Läs mer: 

Prevent – Vaccination på arbetsplatser: Information för verksamheter som planerar att erbjuda sina anställda vaccinering mot coronaviruset på eller i anslutning till arbetsplatsen.


Arbetsmiljö Corona Massa- och pappersindustrin Pappers Vaccination