21 mars 2023

Välkommet att regeringen satsar på matte


Porträtt på Fredrik och barn som räknar Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna.

Regeringen vill genomföra riktade satsningar så att fler väljer fördjupade studier i matematikämnet. Förslaget ingår i den proposition om gymnasieskolan som regeringen lägger fram till riksdagen.

Industriarbetsgivarna välkomnar regeringsförslaget, som handlar om att matematikämnet ska anpassas så att fler i gymnasieskolan väljer att fördjupa sig i matematik. 

– Det är viktigt att intresset för matematik i skolan stärks. Regeringens förslag kan bidra till att fler vill välja matte i gymnasieskolan. Industrin har ett stort rekryteringsbehov. Alldeles för få har tillräckliga mattekunskaper i dag, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna. 

Industriarbetsgivarna har länge efterfrågat att undervisningen i matematik ska utvecklas.

­– Inom vårt nätverk Teknikcollege är det många lärare och elever som vittnar om att matte är det ämne som oftast hindrar elever att välja tekniska utbildningar. Alla insatser som stimulerar till att läsa matte och underlättar elevernas inlärning är positivt, säger Fredrik Gunnarsson.

Bristfällig matchning på arbetsmarknaden

Vidare vill Industriarbetsgivarna nu också gärna se att utbildningssystemet bättre speglar arbetsmarknadens behov för att möta både industrins behov. 

I dag är matchningen på arbetsmarknaden bristfällig. Därför är resultatet av den pågående implementeringen av gymnasieskolans dimensionering av största betydelse. Vi vill även se en fortsatt utbyggnad av yrkesvux och Yrkeshögskolan. 

Vi behöver också gemensamt öka attraktiviteten på våra utbildningar. Teknikcollege industrins modell för samverkan och utbildningskvalitet, är bra exempel på hur man storskaligt kan arbeta med kompetensförsörjning. Vi vill se en politisk stöttning av det här initiativet. 

Kontakt

Fredrik Gunnarsson
Fredrik Gunnarsson
Ansvarig kompetensförsörjning

Kompetens