17 mars 2023

”Ytterst ska konkurrensen avgöra”


Närbild EU-flaggan mot blå himmel Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Under torsdagen presenterades nya initiativ för att stärka EU:s konkurrenskraft. Samtidigt kom nya lagförslag inom industripaketet Green Deal som en del i konkurrenskraftsstrategin.

I sitt meddelande ”Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030” föreslår EU-kommissionen att EU:s konkurrenskraft ska främjas genom åtgärder inom på nio områden. Bland annat handlar det om en fungerande inre marknad, om cirkularitet och om kompetensförsörjning utbildning och digitalisering. Kärnan i strategin är EU:s inre marknad och den gröna och digitala omställningen.

– Ett antal år av bland annat ekonomisk krishantering har negativt påverkat gynnsamma förutsättningar och möjligheten att arbeta för att stärka konkurrenskraften långsiktigt. Därför är det nu viktigt att EU kommer med nya initiativ och med en konkurrenskraftsagenda, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Vidare innebär de nya lagförslagen inom Green Deal som presenterades under torsdagen att minst 40 procent av EU:s behov av grön teknik ska tillverkas i unionen. Vidare vill EU nu också se att 10 procent av de strategiska råvarorna ska brytas på hemmaplan för att säkerställa att medlemsländerna inte blir beroende av Kinas tillgångar på kritiska material.

– Det är bra att EU väljer att stödja en grön omställning, men blir EU för protektionistiskt kommer det att skada unionens konkurrenskraftiga styrka. Vi tror på specialisering, att varje marknad ska klara sig utifrån sina förutsättningar, säger Per Hidesten vd Industriarbetsgivarna.

– Det är inte okomplicerat att EU styr marknader, vi anser ytterst att det är konkurrens som ska få avgöra. Men utifrån beredskapsfrågor och störningar i logistikkedjor som uppstått under senare år finns det ändå fördelar med att göra riktade satsningar just på inhemsk produktion.

Avgörande med minskad regelbörda och kortare tillståndsprocesser

Dessutom välkomnar Industriarbetsgivarna att ett antal gröna teknologier ska få minskad regelbörda och kortare tillståndsprocesser.

– För att den gröna omställningen inte ska stanna av eller tappa fart och för att behålla jobb och konkurrenskraft är det avgörande med minskad regelbörda och kortare tillståndsprocesser. Alla onödiga hinder måste undanröjas och det är därför mycket bra att EU ändrar i lagstiftningen kring regler och tillståndsprocesser, säger Per Hidesten.


EU-frågor