21 juni 2023

Arbetsgivare från 27 länder samlades i Luleå


Arbetsgivare från 27 länder samlades i Luleå

Representanter för arbetsgivare från EU:s 27 medlemsländer samlades i Luleå i veckan för ett tvådagarsmöte för att diskutera den gröna omställningen, hållbar tillväxt och EU:s nya agenda för konkurrenskraft.

Bild: Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Stefanio Mallia, ordförande för EESK:s arbetsgivargupp.

Mötet, A competitive EU industry for a successful green transition, arrangerades av EESK (EU:s ekonomiska och sociala kommitté), tillsammans Industriarbetsgivarna och Byggföretagen.

Bakgrunden är oro över att Europas andel av den globala ekonomin har minskat under en längre tid, och väntas fortsätta minska. Samtidigt ger den gröna omställningen Europa en chans att återta förlorad mark. Hur det går beror på företagens konkurrenskraft.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten var på plats.

”Det är bra att Sverige under ordförandeskapet lyckats sätta konkurrenskraften högt på EU:s politiska agenda. Stärkt konkurrenskraft är något industrin har strävat efter länge.”

”Industrins konkurrenskraft är avgörande för den gröna omställningen men samtidigt ser vi hur EU:s och Sveriges konkurrenskraft halkar efter. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för företagen att kunna utvecklas.”

Läs mer i den debattartikel vi skrev i Dagens industri i samband med besöket: https://www.di.se/debatt/debatt-starkt-konkurrenskraft-avgor-den-grona-omstallningen/

Förutom konferensen arrangerades också studiebesök till Industriarbetsgivarnas medlemsföretag SSAB och Hybrit för att visa att den gröna omställningen sker här och nu. Det arrangerades också att studiebesök till isbrytaren Atle som plogar vägen för basindustrins produkter ut på marknaden, inte minst till EU dit cirka 70 procent av exporten går.


arbetsgivarfrågor Ekonomi EU-frågor