Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)

Om utbildningen
Schema
Plats

Kursen vänder sig till dig som ska tillämpa stål- och metallavtalet (Röda avtalet). På kursen behandlas de mer centrala villkorsbestämmelserna. Med avtalet som utgångspunkt kommer även viss arbetsrättslig lagstiftning att beröras.

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet i kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbetet hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning. t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare m.fl.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

  • Anställningens ingående
  • Arbetstidsregler och arbetstidsbank
  • Trygghet och flexibilitet (ToF)
  • OB-regler
  • Beredskapstjänst och arbete under beredskap
  • Ersättningsregler
  • Omplacering/omflyttning
  • Semester
  • Sjuklön
  • Övriga bestämmelser av central betydelse

Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Kostnad 2 900 kr exkl. moms
Datum
09/12/2021
Tid
09.00-17.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Har Coronapandemin påverkat kursverksamheten?
Den pågående Coronapandemin påverkar Industriarbetsgivarnas kursverksamhet under de kommande månaderna. Vi följer myndigheternas rekommendationer och håller för närvarande kurser digitalt via Microsoft Teams. I november och december kommer vi att, om myndigheternas rekommendationer så tillåter, att hålla avtalskurser inom stål och metall samt massa- och pappersindustrin på plats i Stockholm.
Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Chefen och arbetsmiljön
Datum
09/11/2021
10/11/2021
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Arbetsrätt fördjupningskurs
Datum
10/11/2021
11/11/2021
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs byggnadsämnesindustrin
Datum
17/11/2021
18/11/2021
Tid
09.30-12.30
09.30-12.30
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
30/11/2021
Tid
09.00-17.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer