10 januari 2023

Dags att nominera till 2023 års lista med 40 yrkesskickliga kvinnor över 40 inom gruv- och stålindustrierna


Illustration av 40 över 40-listan och Årets Fe 2023

För andra året i rad går Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna ihop för att uppmärksamma yrkesskickliga och erfarna kvinnor över 40 år inom gruv- och stålbranscherna.

Listan 40 över 40 instiftades 2022 för att uppmärksamma och synliggöra 40 kvinnor inom gruv- och stålbranscherna som gjort särskilda insatser inom sitt fält. För exceptionellt framstående prestationer utses även en kvinna till Årets Fe (Fe som i benämningen för grundämnet järn i det periodiska systemet). Vinnaren presenteras i Stockholm den 8 mars.

Bakgrunden till utmärkelsen och listan är att kvinnor inom gruv- och stålbranscherna alltjämt endast utgör 20 procent av alla medarbetare. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga på en global marknad behöver industrin vara attraktiv för alla talanger och potentiella medarbetare med rätt kompetens. Inte minst när industrin nu står inför utmaningen att fylla ett enormt kompetensbehov.

Samtidigt, när det kommer till att synliggöra kvinnor, hamnar fokus ofta på unga branschtalanger. Mot bakgrund av detta vill vi, som nätverk, bransch – och arbetsgivarorganisationer, verka för en mer jämställd industri och samtidigt betona vikten av kunskap som kommer ur erfarenhet. Vi vill lyfta fram personer som är viktiga för våra företag och många gånger goda förebilder.

Vet du någon som borde vara med på 40 över 40-listan? Välkommen att nominera senast den 5 februari!

Hur du gör för att nominera till listan 40 över 40

Vem som helst kan nominera, men här följer vissa kriterier för vem som kan nomineras. Följande ska uppfyllas:

Vad krävs av dig som nominerar:

Nomineringsperiod

Vi som står bakom listan 40 över 40 och Årets Fe

Listan 40 över 40 och utnämningen Årets Fe är ett samarbete mellan nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna. Juryn som utser Årets Fe består av branschrepresentanter och representanter från dessa organisationer. Nominera NU och sprid gärna i ditt nätverk och på din arbetsplats!

Vid frågor, kontakta:


arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö Gruvindustrin Kompetens Stål- och metallindustrin