08 november 2023

Forskning och innovation på agendan under industrisamtalen


Forskning och innovation på agendan under industrisamtalen Foto: Michael Erhardsson/ Mostphotos

Under tisdagen träffade energi- och näringsminister Ebba Busch och utbildningsminister Mats Persson företag och representanter för Industrirådet för att diskutera Sveriges forsknings- och innovationspolitik.

I samtalet lyftes bland annat det geopolitiska läget, artificiell intelligens, vikten av hållbara värdekedjor samt tillgång till kompetens för att industrins investeringar i forskning ska fortsätta att utvecklas.

– Industrisamtalen är ett viktigt forum för industrin att föra fram de viktigaste ståndpunkterna i våra kärnfrågor. Den här gången stod forskning och innovation på agendan, säger Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna. Fredrik är ordförande i styrgruppen för industrisamtalen.

Sverige – ett ledande forsknings- och innovationsland

På sin hemsida konstaterar regeringen att ”Sverige är ett ledande forsknings- och innovationsland där näringslivet står för nästan tre fjärdedelar av investeringarna i forskning och utveckling. Regeringen har påbörjat arbetet med nästa forsknings- och innovationspolitiska proposition, som planeras bli färdig i slutet av 2024. Ledorden för propositionen är excellens, innovation och internationalisering.”

– Industrisamtalet bekräftade att vi behöver utveckla ett strategiskt samarbete kring forskning och innovation där Sveriges tillgångar och styrkeområden ännu tydligare lyfts fram. Konkurrensen är hård och vi måste våga prioritera, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Under hösten tar vi in underlag till den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Industrisamtalet var ett av flera värdefulla bidrag i det arbetet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Industrisamtalen

Industrisamtalen är ett återkommande högnivåmöte som leds av energi- och näringsministern med deltagande av en eller flera ytterligare ministrar samt representanter från Industrirådet och enskilda företag. Mötena planeras i samarbete mellan Klimat- och näringslivsdepartementet och Industrirådet, som är en sammanslutning av arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom svensk industri. Samtalen sker utifrån aktuella teman och frågor på den politiska agendan.
(Källa: Regeringen.se)


arbetsgivarfrågor industrirådet Kompetens