20 februari 2024

Industriarbetsgivarna har tecknat avtal om etableringsjobb med Unionen och IF Metall


Industriarbetsgivarna har tecknat avtal om etableringsjobb med Unionen och IF Metall

Industriarbetsgivarna har tecknat avtal om etableringsjobb med sina fackliga motparter Unionen och IF Metall. Därmed breddas rekryteringen av ny kompetens.

Avtalen gör det nu lättare för medlemsföretag på Unionens och IF Metalls avtalsområden att anställa långtidsarbetslösa och nyanlända.

– Vi har haft en bra dialog med våra motparter och är nu glada över att vara i mål och att nu kunna erbjuda våra medlemsföretag en breddad möjlighet att rekrytera, säger Martin Brorell, förhandlare Industriarbetsgivarna.

– Det blir en ömsesidig win win, fler får jobb och företagen kan bredda sin kompetensförsörjning. Vi välkomnar alla vägar in till industrijobben. Etableringsjobben stärker både företagen och arbetsmarknaden, säger Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.

Etableringsjobb är en arbetsmarknadspolitisk kollektivavtalsmodell som innebär en visstidsanställning där arbete och utbildning kan kombineras och där arbetsgivaren och staten delar på kostnaden. Modellen har utformats av Svenskt Näringsliv, LO och Unionen.  

Under en etableringsanställning ska arbetsgivaren betala en lön till arbetstagaren motsvarande 7563 kronor i månaden i 2024 års löneläge men får också en ersättning direkt från staten på en nivå så att båda inkomsterna sammantaget uppgår till motsvarande lägstalönen i tillämpligt kollektivavtal. 

Initiativet till etableringsjobb togs redan i samband med flyktingkrisen 2015–2016 för att minska utanförskap och öka inkludering på arbetsmarknaden. Regeringen har nu genomfört nödvändiga regeländringar enligt parternas krav vilket gjort det möjligt för Industriarbetsgivarna att teckna avtal med Unionen och IF Metall om de nya anställningsformerna.

– Parterna har även tagit ansvar genom etableringsjobben med att minska utanförskapet och öka inkluderingen på arbetsmarknaden, avslutar Per Widolf.


arbetsgivarfrågor Kompetens