04 maj 2022

Industrin skapar tusentals nya jobb – men rätt förutsättningar krävs


Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna Per Hidesten, vd. Foto: Rikard Westman

Ska industrin fortsätta expandera behöver vi stabila och långsiktiga spelregler och vi behöver rätt kompetens. Det skriver Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, i en debattartikel i Dalarnas Tidningar inför årets upplaga av Avestasamtalen om basindustrins framtid.

Följande debattext publicerades ursprungligen i Dalarnas Tidningar: ”Industrin kan erbjuda 2 000 nya jobb i Dalarna” (2022-05-04)

Inom en treårsperiod beräknas industrin i Dalarna öka antalet sysselsatta med 2 000 personer. Och till detta kommer alla sysselsatta hos underleverantörer. Dalarna är en av basindustrins viktigaste regioner.

Nu ställer basindustrin om till gröna och hållbara processer. Och det är just den gröna omställningen som är temat för Avestasamtalen, som pågår i veckan. Klimatförändringarna kräver att omställningen går fort och industrin i Dalarna spelar en avgörande roll. Ska vi klara detta och ska vi kunna stärka sysselsättningen behövs gynnsamma förutsättningar för den svenska industrin.

För det första måste tillståndsprocesserna reformeras. I dag präglas de av långa beslutstider, omfattande utredningsbörda, oförutsägbarhet och rättsosäkra tolkningar. Miljöbalken måste ändras i grunden.

För det andra behöver industrin tillgång till fossilfri och stabil el till en konkurrenskraftig kostnad. Om vi ska klara av att genomföra klimatomställningen och möjliggöra alla de satsningar som initierats i industrin måste kraftiga investeringar göras i både produktions- och överföringskapacitet. Politiken måste skapa förutsättningar för att vi kostnadseffektivt ska kunna möta ett kraftigt ökat energibehov.

För det tredje behöver industrin rätt kompetens. Mer konkret råder det exempelvis brist på automationstekniker, industrielektriker, reparatörer, underhållsmekaniker och CNC operatörer.

Utbildningssystemet i Dalarna har en jätteutmaning framför sig inför väntade industrietableringar och expansion av befintliga verksamheter de kommande åren. Nya kompetenser krävs för att exempelvis fortsätta automatisera gruvindustrin och transformera pappersbruk till batterifabriker. Teknikcollege och Avestasamtalen är utmärkta exempel på en konstruktiv dialog, men vi ser att det behövs ett tätare samarbete mellan kommuner, arbetsliv och utbildningsanordnare.

Industrin är sedan länge basen i välståndsbygget här i Dalarna och med rätt förutsättningar kan svensk industri fortsätta växa, vara konkurrenskraftig och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Industriarbetsgivarnas medlemsföretag sysselsätter omkring 6 700 personer i Dalarna och de skatteintäkter som basindustrin står för i regionen motsvarar drygt 3 000 anställda i offentlig sektor. De framgångar som uppnåtts är resultat av konkurrens mellan fria företag, inte av politisk centralstyrning – men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för ett gynnsamt industriklimat. För utan svensk industri stannar Sverige.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna


arbetsgivarfrågor Kompetens