25 april 2023

Insiktsfullt och matnyttigt på BÄFs och SVEMEKs föreningsstämma


Insiktsfullt och matnyttigt på BÄFs och SVEMEKs föreningsstämma

Den 24 april höll BÄF och SVEMEK föreningsstämma i Jernkontorets lokaler i Stockholm.

BÄF (Byggnadsämnesförbundet) och SVEMEK (svetsmekanisk verkstad) är två förbund inom Industriarbetsgivarna.

Under förmiddagen den 24 april avhandlade de årets föreningsstämma. Efter lunch tog en seminarieeftermiddag för arbetsgivarfrågor vid med ett varierat program där bland annat Industriarbetsgivarnas experter medverkade.

Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen presenterade Byggföretagens senaste prognos framåt. Han varnade för svag utveckling framöver.

”Orderböckerna riskerar vara tomma efter sommaren”.

Han berättade vidare om den stora matchningsproblematiken som även basindustrin kan vittna om.

Industrirådet genomför kompetensinventering

Jesper Hedin, Industriarbetsgivarna tog vid om industrins gemensamma kompetensbehov och om den kompetensinventering som Industrirådet just nu genomför på uppdrag av flera aktörer inom näringslivet.

”Det är viktigt att industrin berättar om hur många vi är inom de olika yrkeskategorierna. Vi behöver kunna svara konkret på frågan hur ser arbetsmarknadens behov ut?”

Ett partsgemensamt underlag ger större legitimitet. Det finns flera gemensamma behov och kompetensområden inom sektorn.

”Vi har en upparbetad samverkan inom Industrirådet vilket ytterligare stärks av en gemensam behovsbild. Det finns också en ökad efterfrågan på en behovsanalys. Både sektorsgemensamt samt nedbruten på branscherna.”

Jesper förklarade att detta nu kommer att ske genom intervjuer, en enkätstudie och genom en efterföljande kvalitativ studie i juni. Leveransen är beräknad i september.

”Utan näringslivet finns inget totalförsvar”

Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv var nästa talare, omgeopolitik och totalförsvar – en lägesrapport för näringslivet.

”Det vi ser i dag är en ny dynamik och ny rörelse som satts i rotation globalt – ett nytt världsläge råder.”

”Vad kriget i Ukraina framför allt satt fingret på är att våra sårbarheter blottats. Det är på sätt och vis nyttigt för oss. Vi har byggt upp ett system där vi separerat handel och energi från geopolitik.”

Det har varit en 30-årsperiod med en geopolitisk kontext som inte varit lika konfliktfylld som i dag. De rörelser som satts i gång pekar tyvärr på att det oroliga omvärldsläget vi ser i dag kan vara i decennier.

Det är inte på grund av invasionen som vi nu har problem med transporter, logistik, infrastruktur och kompetensförsörjning utan det är problem som blottlagts först nu.

Det är förvrängt att plocka hem allt till Sverige. Vi är beroende av omvärlden. I stort sett allt vad vi tillverkar går på export.

”Vad gör vi för våra företag nu, hur rådgör vi dem? Det är viktigt att politiken skapar ett robust samhälle och ett totalförsvar. Politiken måste också förstå att företagen behöver konkurrenskraftiga villkor. Det viktigaste för staten nu är att företagen nu fullt ut är konkurrenskraftiga.”

Det går inte att jämföra verksamheter rakt av. När vi väl förstår går det snabbt. Geopolitiken och säkerhetspolitiken har på ett nytt sätt blivit integrerade inom flera andra områden.Vi måste ha en ny myndighet i Sverige som ansvarar centralt för försörjningsberedskapen. Det går inte att varje kommun ska upphandla. Det kommer ge större tydlighet för näringslivet med.

”Det finns ingen industrins beredskapssektor. Den saknas. En första åtgärd i utredningen är att industrin måste bli en beredskapssektor. En myndighet behöver ta särskilt ansvar för det, exempelvis Tillväxtverket.”

”Näringslivet är en del av totalförsvaret. Utan näringslivet finns inget totalförsvar.”

Juridik och arbetsrätt avslutade dagen

Sista passet stod Industriarbetsgivarnas jurister för. Linda Thomasson, berättade om droger i arbetslivet.

”Arbetsgivare i dag behöver kunna hantera även droger på arbetsplatsen. Droger är under uppsegling, den yngre generationen har en annan syn på droger.”

Det ska råda nolltolerans mot droger på arbetsplatsen. En policy ska bland annat innebära förebyggande åtgärder. Arbetsmiljöansvaret måste garantera en säker arbetsmiljö för de anställda. Innan drogtester och drogpolicy införs behöver företaget förhandla med facket.

”Slå larm om ni anar något. Men vad gör man om den anställde vägrar testa sig? Ring Industriarbetsgivarna för juridisk rådgivning.”

Christian Rimmerfeldt tog därefter vid om den arbetsrättsliga verktygslådan vid arbetsbrist. Han gav exempel från den juridiska rådgivningen. Flera seminarier på temat har hållits.

Sammanfattningsvis finns följande åtgärder, korttidsarbete, varsel, permittering, omreglering av arbetsvillkor.

Christian förklarade att korttidsarbete med statligt stöd ska bottna i tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Det ska ha orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll. Stödet kan beviljas i sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning.

”Korttidsarbete med statligt stöd syftar till att inte behöva säga upp personal.”

Tänk på att varsel av fler än fem personer ska anmälas till Arbetsförmedlingen.

Sista delen av passet handlade om arbetsbrist utifrån det nya huvudavtalet med Moon-Hee Tjeder.

”Det nya huvudavtalet innebär utökade möjligheter till undantag. Ta reda på hur övertaligheten slår och vilken regel som blir bäst för företaget.”

”Det nya huvudavtalet innebär en stor regelförbättring jämfört med tidigare.”

Medlemmar är givetvis välkomna att höra av sig till Industriarbetsgivarna om ni har frågor eller vill boka in ett möte.


arbetsgivarfrågor BÄF Kompetens SVEMEK