04 juli 2023

Investeringsboomen i Sverige – vad krävs för att förverkliga den?


Investeringsboomen i Sverige – vad krävs för att förverkliga den? Mats Kinnwall under seminariet, som modererades av Marina Lähteenmaa och Per Braconier.

ALMEDALEN. Möjligheterna med investeringarna som drivs av den gröna omställningen är stora. Att alla satsningar lyckas eller går att genomföra är samtidigt inte givet. Helt avgörande är nämligen att ett antal ramvillkor kommer på plats.

Detta diskuterades under Industriekonomernas seminarium på Techarenan i Almedalen av medlemsföretag, politikerpanel och Industriekonomerna. Samtidigt lanserades Industriekonomernas rapport Investeringsboomen i Sverige – vad krävs för att förverkliga den?

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna hälsade välkommen till seminariet som modererades av Per Braconier, presschef på Teknikföretagen och av Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna.

Här kan du se hela seminariet i efterhand.

Utvecklingen kräver reformer av utbildningssystemet, ökad arbetskraftsinvandring, aktiv arbetsmarknadspolitik, bekämpning av arbetslöshet, utvecklingen av elsystemet, intensiv samhällsplanering och kraftigt uppsnabbad tillståndsgivning. 

På relativt kort tid ska stora industriprojekt förses med kompetens, energi och råvaror. 

Det ökade elbehovet enbart från industrisatsningarna i Norrland motsvarar i storleksordningen tio nya normalstora kärnreaktorer eller många tusen vindkraftverk. De redan presenterade satsningarna innebär en sysselsättningsökning på över 40 000 personer i industrins värdekedja. Därtill krävs säker tillgång till kostnadseffektiva rå- och insatsvaror. 

Utvecklingen kräver reformer av utbildningssystemet, ökad arbetskraftsinvandring, aktiv arbetsmarknadspolitik, bekämpning av arbetslöshet, utvecklingen av elsystemet, intensiv samhällsplanering och kraftigt uppsnabbad tillståndsgivning. 

Det kommer krävas ett batteri av reformer och framför allt ska kraftslagen ska inte ställas mot varandra – för att nämna några av de politiska medskicken. 

Medverkade gjorde: 

Mats Kinnwall, Chefekonom, Industriekonomerna
Robert Tenselius, Ekonom, Industriekonomerna
Tobias Hansson, Country Manager & VD, Hitachi Energy
Oliver Rosengren, Riksdagsledamot, (M), Riksdagen
Tobias Andersson, Ordförande Näringsutskottet, (SD), Riksdagen
Monica Haider, Ledamot Näringsutskottet, (S), Riksdagen
Henrik Sjölund, Koncernchef, Holmen
Niklas Johansson, Direktör för Kommunikation och klimat, LKAB

Ladda ner Industriekonomernas rapport för en helhetsbild

INVESTERINGSBOOMEN I SVERIGE – VAD KRÄVS FÖR ATT FÖRVERKLIGA DEN?


almedalen Ekonomi energi Kompetens