11 januari 2024

Med flera hundra år av erfarenhet möter Åkers Sweden framtiden


Exteriörbild från Åkers Sweden

Åkers Sweden, med anor från 1580 är i dag ett världsledande smälteri, gjuteri och tillverkare av valsar för stålindustrin. De är också en av Strängnäs kommuns största arbetsgivare med cirka 200 anställda och 2023 vann de kommunens stora hållbarhetspris och klimatpris. Industriarbetsgivarna besökte i veckan Åkers för att lyssna in och för att lära mer om möjligheter och utmaningar.

Konkurrensen på världsmarknaden är stenhård men den gemensamma värdegrunden Åkershjärtat, som innebär engagerade medarbetare, är en styrka. Vd Jörgen Hedström inledde med att berätta om hur viktigt det är med den gemensamma värdegrunden och viljan att bidra till företagets produktivitet och utveckling. Detta är en viktig del av en helhet i hela hållbarhetsarbetet som Åkers Sweden prisades för av Strängnäs kommun 2023.

Vidare berättade Jörgen Hedström att man sedan 2022 köper grön el och att Åkers sänkt sina koldioxidutsläpp med 97,8 procent under 2022. Målet är noll. 

Viktigt att hålla tempot

Men det går inte att luta sig tillbaka. Kompetens- och tekniksprången går rasande snabbt och det gäller att hålla tempo, att medarbetarna har rätt kunskaper och att skapa utrymme till att kunna investera i nya maskiner. 

En möjlighet, tillika en utmaning, är just kompetensförsörjningen vilket HR-chef Ulrika Scherberg berättade mer om. Åkers arbetar aktivt med sin kompetensförsörjningsstrategi som delvis handlar om att se över vilka interna möjligheter som finns för att utveckla de anställda, men också successionen och det växande behovet av ny kompetens genom nära samarbeten med skolorna regionalt samt med KTH och med Bergsskolan i Filipstad. 

Brist på metallurger och CNC-operatörer

Störst brist råder det på metallurger och CNC-operatörer. Alldeles för få väljer att utbilda sig för dessa yrken. Detta trots att ett jobb inom industrin innebär många möjligheter och att få vara med om den historiska och världsledande utveckling som den gröna omställningen innebär. 

Det är viktigt att få fler att vilja jobba i industrin. Åkers står inför stora pensionsavgångar, cirka 30 procent inom tio år. Pensionsavgångarna och det kompetensgap de kan komma att innebära är en enorm utmaning som Industriarbetsgivarna varit tydliga med att lyfta i den politiska debatten.

En gemensam vilja skapar möjlighet till förändring

Patrik Isaksson, Operations Manager, lyfte frågan om att få fler kvinnor att vilja jobba i industrin. Ny teknik som innebär färre tunga lyft och en modernare arbetsmiljö gör det möjligt att få fler kvinnliga medarbetare även till produktionen. På Åkers Sweden är man i dag 13 procent kvinnliga medarbetare. 

Åter till Åkershjärtat. Under pandemin lyckades Åkers anpassa sig och samtidigt hålla verksamheten och produktiviteten i gång med gemensam kraft. Under elkrisen fick Åkers precis som flera andra företag i industrin ställa om delar av sin produktion till natten. Det gick bra för även då fanns en gemensam vilja och förståelse internt. På så vis kunde valsarna fortsatt hämtas med lastbil till Göteborgs Hamn för export ut i världen.

Mer om medlemsföretaget Åkers Sweden


arbetsgivarfrågor Kompetens