21 oktober 2021

Ny rapport: Minskad industriproduktion i Sverige leder till högre koldioxidutsläpp globalt


Utsläpp från skorstenar Foto: Mostphotos

I Industrins ekonomiska råds nya rapport – Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning, skriver rapportförfattarna att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som inte kommit lika långt i klimatomställningen. En effektiv åtgärd för att minska utsläppen på global nivå är att satsa på svensk industri enligt rapportförfattarna.

Rapporten tar sin utgångspunkt från EUs nya intresse för industripolitik och dess påverkan på svensk
industri och fokuserar främst på två områden:

  1. Kompetensförsörjning i relation till den tekniska utvecklingen.
  2. Klimatet och då framför allt det koldioxidläckage som sker när svensk industri tappar
    marknadsandelar som övertas av producenter i andra länder med högre utsläpp.

EUs nya industripolitik uppvisar ett ökande inslag av grön protektionism som i slutändan riskerar att
orsaka större koldioxidutsläpp globalt. Rapporten visar att eftersom svensk industri i genomsnitt
släpper ut mindre koldioxid per exporterad dollar är det bättre för atmosfären att exporten kommer
från Sverige än från andra länder.

Ladda ner:

Rapport: Svensk Industri och EU:s nya Industripolitik

Pressmeddelande från industrirådet: Svensk industri och EU:s nya industripolitik


Ekonomi EU-frågor industrirådet