23 augusti 2022

Pressträff i Göteborg inför avtalsrörelsen


göteborg vatten kranar Foto: Johan Bengtsson/Mostphotos

Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations och kemiindustrierna bjuder in till pressträff om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen, den 2 september klockan 11.00 på Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg, Vikingagatan 3. Svensk industri är motorn för hela näringslivet och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära.

Avtalsrörelsen närmar sig

Därför bjuder de båda arbetsgivarorganisationerna in till pressträff i Göteborg för att på plats förklara förutsättningarna för kommande avtalsförhandlingar kopplat till aktuella omvärldsfaktorer. Svensk exportindustri är beroende av väl fungerande hamnar, logistik och infrastruktur. Det innebär att Göteborg har en central betydelse för hur svensk industri förväntas må.

Fortfarande märks negativa effekter efter pandemin, oro i omvärlden och prisökningar som drabbar företagen hårt. En aktuell prognos från EU skriver ner Sveriges tillväxt att bli den lägsta av alla länder inom euroområdet nästa år.

Under avtalsrörelsen kommer arbetsgivare och fack att förhandla om löner och arbetsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i 450 avtal. I december kommer industrins parter att växla krav och under våren – senast den 31 mars 2023 – sätts märket för resten av arbetsmarknaden.

Det görs i en miljö av höga arbetskraftskostnader relativt omvärlden, en nedväxling i produktivitet i Sverige och euroområdet under det senaste decenniet och betydligt svagare tillväxt i Sverige och världen under 2022 och 2023.

Industriarbetsgivarna och IKEM som företräder bas- och processindustrin är med och sätter industrimärket – en normering för hela den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans representerar de bägge arbetsgivarorganisationerna 2 400 företag med 160 000 anställda.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM medverkar på pressträffen.

Var/när: Den 2 september klockan 11.00. Svenskt Näringsliv, Platinan, Vikingagatan 3, Göteborg.

Anmälan sker till Ebba Fredin, presschef Industriarbetsgivarna, via epost eller telefon:

Kontakt

Ebba Fredin
Ebba Fredin
Presschef

Om Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder cirka 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Om IKEM

IKEM företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag med 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.


arbetsgivarfrågor Avtal23 Avtalsförhandlingar Ekonomi