12 maj 2023

Regeringen reformerar arbetskraftsinvandringen


Regeringen reformerar arbetskraftsinvandringen

I dag, fredag den 12 maj höll migrationsminister Maria Malmer Stenergard en pressträff tillsammans med Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket om en reformering av arbetskraftsinvandring.

Regeringen har nu beslutat om en ny organisation för internationell rekrytering. Det kommer att inrättas enheter för internationell rekrytering i nära samverkan med näringslivet.

– Industrin har ett mycket stort rekryteringsbehov i dag och framöver. Det är bra att regeringen vidtar åtgärder för att korta handläggningstider, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Vägen framåt är ett inriktningsbeslut med uppdrag som ska återrapporteras den 4 december. Regeringen vill arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter för att förstå behov där det behöver korrigeras. En arbetsgrupp kommer att bildas för att implementera en ny modell för arbetskraftsinvandring.

Regeringen lät vid pressträffen också meddela att man ska jobba för att korta ansökningstiderna och snabba på processerna.

– Industriarbetsgivarna är fortfarande kritiska till att regeringen skär in i den svenska modellen om löner och anställningar. Det bör stå företagen fritt att rekrytera den talang som behövs, när den behövs och därifrån den kommer, avslutar Per Hidesten.


arbetsgivarfrågor Kompetens