13 februari 2020

Sirius Forum: säkra återväxten i industrin


Sirius Forum: säkra återväxten i industrin

Hur ska vi locka fler unga att välja tekniska utbildningar? Och vilken kompetensutveckling efterfrågas inom massa- och pappersbranschen?

Vad behöver vi kunna för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? De frågorna stod i fokus när årets Sirius Forum gick av stapeln i Stockholm den 12 februari.

– Vi har valt att särskilt lyfta kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågorna när vi arrangerar årets upplaga av Sirius Forum, sade Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna och ordförande för Sirius, när han inledde konferensen.

Utmaningarna i branschen är flera. En grundläggande fråga är att underlätta för dagens medarbetare att få relevant kompetensutveckling och ta del av påbyggnadsutbildningar som kompletterar befintlig kunskap. En annan viktig framtidsfråga är att locka nya medarbetare till branschen. Det råder en skriande brist på bland annat ingenjörer och enligt beräkningar från statistiska centralbyrån, SCB kommer det att saknas omkring 50 000 ingenjörer år 2030.

På skogsindustrikoncernen Södra arbetar man med rekryteringar både på kort och lång sikt. Sedan några år tillbaka jobbar man aktivt med Tekniksprånget för att locka fler unga talanger till Södras verksamhet – som består av tre massabruk, sju sågverk och en ny fabrik för korslimmat trä. Programmet vänder sig till teknikintresserade personer som gått ut gymnasiet, men som ännu inte påbörjat sina studier på högskolan eller universitetet.

– Vi måste visa ungdomarna att vi är en attraktiv framtida arbetsgivare, sade Kristina Puke Bondesson, HR-specialist på Södra.

Inom ramen för programmet Tekniksprånget tar Södra varje år emot ett stort antal teknikpraktikanter.

– Under fyra månader får unga personer under 21 år prova på livet som ingenjör och få en inblick i ingenjörsyrket. Tekniksprånget bidrar till att säkra återväxten bland våra personal, förklarade Puke Bondesson.

Emilia Bylund är en av dem som har provat på Tekniksprånget. I dag utbildar hon sig till civilingenjör och studerar industriell ekonomi på Linköpings universitet. På Södra jobbade hon med inköpsfrågor. 

– Det har varit otroligt värdefullt att få prova ingenjörsjobbet innan jag bestämde mig för att plugga vidare på en femårig utbildning. Nu vet jag vad jobbet går ut på, sade hon.

Evidensbaserad kompetensutveckling – gynnar både arbetsgivare och anställd
Det andra temat för dagen var kompetensutveckling. Astrid Svedérus, grundare av temaHR.se talade om evidensbaserad HR och hur hon arbetar för att sprida forskning om HR och ledarskap. 

– Forskningen visar tydligt två saker. För det första att kompetensutveckling fungerar. För det andra att det har betydelse hur den designas och genomförs, sammanfattar Astrid Svedérus, grundare av temaHR.se.

Genom att låta befintlig forskning komplettera den information som finns inom organisationen kan besluten förbättras. Då kan också kompetensutveckling blir något som både arbetsgivaren och den anställde tjänar på.

Hon betonade vikten av att företagen satsar på kompetensutveckling och att de anställda som får mer kompetensutveckling ofta stannar längre på en arbetsplats.

–  Dessutom presterar anställda som får mer kompetensutveckling bättre, påminde hon. 

”Ett Sverige där vi är fler som går till ett arbete vi brinner för”
Niklas Delmar, föreläsare och inspiratör och grundade av HejEngagemang, pratade om vikten av engagemang och hur en organisation aktivt kan jobba för att skapa välmående genom engagemang.

– Ett ökat medarbetarengagemang ökar resultaten gällande produktivitet, kreativitet och lönsamhet. Ett engagemang föds ur det goda ledarskapet, genom tydliga mål och uppmuntran, sade han.

Under eftermiddagen återkom Niklas Delmar med en ”privatlektion” för konferensdeltagarna i verktyget Energikollen, där de fick möjlighet att själva reflektera över vad som ger respektive tar energi under en arbetsdag.

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Därefter tog Per-Olof Sjöberg, VP Digitalisering på RISE ¬– Research Institutes of Sweden, vid och ställde sig frågan ”Hur gör Sverige sig gällande i den digitala världen?”. Kina och USA lägger stora pengar på AI-forskning, men Per-Olof ser ändå förutsättningar för svensk utveckling på området.

– Vi har starka industrier, en förmåga att samverka och en teknikintresserad befolkning. Vi är små och lättrörliga. Men vi behöver hitta ett sätt att hantera integritetsfrågan, sade Per-Olof Sjöberg, RISE.

Karl-Eric Persson, forskare på RISE, Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna och Marcus Bolin, ombudsman från Pappers, berättade om Flaggskepps-fabriken – Digital, där sex av Sveriges mest framgångsrika industriföretag gått samman för att lära av varandra om hur man bäst ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär.

På Sirius Forum deltog omkring 180 medarbetare från ett tjugotal företag från massa- och pappersbranschen. Sirius Forum hölls i Industrisalen i Näringslivets hus i Stockholm. 


Kompetens Sirius Sirius Forum