Tag: kompetens

”Det är bra att Magdalena Andersson uppmärksammar den gröna industriella revolution som pågår runtom i Sverige i sin regeringsförklaring, men för att den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs det att konkurrenskraften för svensk industri säkerställs”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

”Vi vill uppmana alla kommuner i Västerbotten att satsa mer på de yrkesinriktade programmen. Industrins möjligheter att vara en motor för jobb och omställning förutsätter att vi kan attrahera kvalificerade medarbetare.” Men det är nu arbetet och utmaningen för kommunerna börjar. Det skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten – tillsammans med Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, samt David Johnsson, vd på TMF – i ett debattinlägg i Norran.

Den 13 oktober anordnade Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Svemin och Skogsindustrierna Basindustrins dag – Fokus kompetensförsörjning. Detta var nionde gången som Basindustrins dag genomfördes. Dagen hade ett späckat program, med deltagare från industrin, politiken och näringsliv, där fokus låg på basindustrins kompetensförsörjning.

Under fredagen presenterade regeringen förslaget om att återinföra den grundläggande högskolebehörigheten på de gymnasiala yrkesprogrammen.

Under tisdagen presenterade regeringen ett antal budgetförslag kring omställning och det gymnasiala utbildningssystemet.

Den skolförlagda industritekniska utbildningen vid Baldergymnasiet i Skellefteå hotades av nedläggning och med anledning av det har Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och Trä- och Möbelföretagen vidtagit åtgärder. Tillsammans har organisationerna uppvaktat politiker och lyft frågan i media.

För två år sedan gick sex av Sveriges mest framgångsrika industriföretag samman för att lära av varandra om hur man bäst ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär. Under torsdagen var det dags att redovisa resultatet med gemensamt webbinarium.

För att uppmärksamma Internationella arbetsmiljödagen ställde vi några frågor till Gunnar Rådberg, platschef på Björkdalsgruvan, för att få veta mer om företagets arbete med kompetenshöjande arbetsmiljöåtgärder – en satsning som verkar ha resulterat i både ökad produktion och färre olycksfall.

– Dagens budgetproposition innehåller alldeles för få satsningar på en återstart av Sverige efter Coronapandemin och regeringen missar att ta tag i strukturella problem. Det säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna i en kommentar till vårändringsbudgeten.