Tag: kompetens

Dalarnas är en av basindustrins viktigaste regioner i landet. Men ska industrin i Dalarna kunna utvecklas, behålla sin konkurrenskraft, locka nya företag att etablera sig och samtidigt kunna erbjuda hållbara jobb måste den ges rätt förutsättningar.

Arbetsgivare: Stora delar av närings­livet behöver arbets­krafts­invandring för att täcka rekryterings­behovet. Det är olyckligt att M, SD och KD verkar hänga på S förslag om högre trösklar för utländsk kompetens.

10-årsjubilaren Basindustrins dag bjöd på insiktsfulla seminarier och värdefulla möten på Kulturens Hus i Luleå under tisdagen. På plats fanns arrangörerna Industriarbetsgivarna, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Svemin tillsammans med företrädare från näringslivet, skolan och politiken för att diskutera industrins kompetensförsörjning. Dagen modererades av Amelie von Zweigbergk.

Industrin är pulsen i svensk ekonomi. Ska den utvecklas, behålla sin konkurrenskraft och lyckas med den gröna omställningen måste den ges rätt förutsättningar. En utmaning är det stora rekryteringsbehovet i Norrbotten. Därför behöver möjligheterna att hitta rätt kompetens prioriteras och förbättras.

På lördag (den 1 oktober) träder nya Huvudavtalet (LAS) i kraft. Överenskommelsen som är välkomnad och efterlängtad kommer ge ny energi till svensk arbetsmarknad och till den svenska modellen.

För att stärka kompetensförsörjningen inom flera branscher, har regeringen meddelat att Skolverket får i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning. Det sker i enlighet med regeringens förslag i propositionen Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.

Industrin på Gotland sysselsätter drygt 4 400 personer. Drygt 16 procent av gotlänningarna på arbetsmarknaden jobbar inom industrin.

En osäker omvärld som skapar materialbrist och störningar i logistiken, inflation och höga energipriser innebär stora utmaningar för Benders Byggsystem precis som för många andra företag inom industrin. Därför saknas nu utrymme för ökade kostnader.