Tag: kompetens

Regeringen vill genomföra riktade satsningar så att fler väljer fördjupade studier i matematikämnet. Förslaget ingår i den proposition om gymnasieskolan som regeringen lägger fram till riksdagen.

Planerade industrisatsningar innebär ett behov av ytterligare cirka 25 000 anställda inom industrin de närmaste åren. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Om svensk basindustri är hjärtat i svensk ekonomi är transportsektorn blodomloppet. Lyckas de båda branscherna inte rekrytera personer med rätt kompetens i den takt och omfattning som efterfrågas kommer den gröna omställningen att stanna av.

Industriarbetsgivarna var på plats när Karlfeldtgymnasiets nya industritekniska lokaler i Avesta invigdes under onsdagen.

I dag, den 17 februari, meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att man nu går vidare med att begränsa arbetskraftsinvandringen. ”Det här förslaget kommer få stora konsekvenser både för industrin och för samhället i stort – inte minst i norra Sverige. Förslaget om ett lönegolv kommer att leda till att jobb går förlorade, bidrag till välfärden minskas och vår konkurrenskraft försvagas. Det kommer också innebära att den gröna omställningen försvåras”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Den 27 januari arrangeras uttagningstävling för unga svetsare på Bessemerskolan i Sandviken mellan klockan 9.30-15.30. Uttagningstävlingarna leder till möjligheten att få komma med i Yrkeslandslaget 2023.

För andra året i rad går Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna ihop för att uppmärksamma yrkesskickliga och erfarna kvinnor över 40 år inom gruv- och stålbranscherna.

Dalarnas är en av basindustrins viktigaste regioner i landet. Men ska industrin i Dalarna kunna utvecklas, behålla sin konkurrenskraft, locka nya företag att etablera sig och samtidigt kunna erbjuda hållbara jobb måste den ges rätt förutsättningar.

Arbetsgivare: Stora delar av närings­livet behöver arbets­krafts­invandring för att täcka rekryterings­behovet. Det är olyckligt att M, SD och KD verkar hänga på S förslag om högre trösklar för utländsk kompetens.

10-årsjubilaren Basindustrins dag bjöd på insiktsfulla seminarier och värdefulla möten på Kulturens Hus i Luleå under tisdagen. På plats fanns arrangörerna Industriarbetsgivarna, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Svemin tillsammans med företrädare från näringslivet, skolan och politiken för att diskutera industrins kompetensförsörjning. Dagen modererades av Amelie von Zweigbergk.