Tag: kompetens

Platser på yrkesutbildningar fryser inne när kommunerna upprepade gånger och helt i onödan lämnar tillbaka statliga yrkesvuxpengar, skriver Industriarbetsgivarnas Jesper Hedin tillsammans med flera andra företrädare för näringslivet i Dagens Samhälle.

Ska industrin fortsätta expandera behöver vi stabila och långsiktiga spelregler och vi behöver rätt kompetens. Det skriver Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, i en debattartikel i Dalarnas Tidningar inför årets upplaga av Avestasamtalen om basindustrins framtid.

En reform av gymnasieskolan och vuxenutbildningen måste prioriteras av den regering som tillträder i höst. Det skriver representanter för Industrirådets organisationer och Företagarna.

Jenny Gotthardsson, områdeschef för Boliden Garpenberg, tilldelas utmärkelsen Årets Fe 2022. Utmärkelsen går till en kvinna inom gruv- och stålindustrierna som gjort särskilda insatser i eller för industrierna under sin karriär. “Fe” står för järn i det periodiska systemet och bakom utmärkelsen står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden.

Nu är årets tyngsta lista här! Idag släpps listan 40 över 40 – en kompetens- och erfarenhetsmässigt tung lista som instiftats för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor i gruv- och stålbranscherna samt lyfta den kunskap och erfarenhet som dessa personer bidrar med. Intresset för att nominera har varit omfattande och bland de 40 personerna på listan finns en bred representation av industri, forskning, akademi och politik. Från listan utses den 8 mars Årets Fe av en utvald jury bestående av personer från gruv- och stålbranscherna.

Nyligen träffade Industriarbetsgivarna näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Tillsammans med IF Metall och branschorganisationen Svemin pekade vi ut tre områden, där vi snabbt måste få till reformer för att inte Sverige ska gå miste om tusentals jobb i framtiden. ”Det handlar om att reformera miljöbalken och snabba upp tillståndsprocesserna, säkra elförsörjningen och ett utbildningssystem som bättre anpassas efter industrins behov”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Svensk basindustri har förutsättningarna att gå i bräschen för den gröna omställningen. Här finns tillgång till mineral, metaller och bioråvara. Företagen är redo att investera – men genomgripande förändringar behövs och det är bråttom. Därför pekar vi gemensamt ut tre nödvändiga initiativ för den globala klimatomställningen och därmed för fler hållbara jobb i vårt land.

Från industrin har vi under många år arbetat för att stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildningsutbud samt för att den som gått ett yrkesprogram på gymnasiet också ska få högskolebehörighet. Nu har riksdagen ett gyllene läge att stärka den svenska industrin, skriver företrädare för arbetsgivare och fack inom industrin i en debattartikel i Altinget.