Tag: sirius

Varmt välkommen att diskutera branschens attraktionskraft den 4 september 2024!

Här kommer det nya numret av Tidningen Sirius. I det här numret kan du bland annat läsa om Aspa bruks nya satsning på aktiv säkerhetskultur.

Hur ska kompetensförsörjning inom massa- och pappersindustrin se ut nu och i framtiden? Välkommen till ett webbinarium den 4 december riktat till företrädare för arbetsgivare och fackliga organisationer.

Äntligen var det dags för Sirius Forum, som för första gången på länge ägde rum i fysisk form på plats på Hotel Birger Jarl i Stockholm. Ett hållbart arbetsliv var temat för dagen som innefattade utvecklande och inspirerande föredrag om samarbetsprojekt och hållbara relationer.

Varmt välkommen att diskutera ett hållbart arbetsliv den 9 maj 2023 kl. 0930 – nu ses vi äntligen fysiskt igen!

Hur kan vi gemensamt arbeta för att uppnå jämställda och inkluderande arbetsplatser? Och varför är det en fördel för företagens konkurrenskraft? Det var några av frågorna som lyftes under Sirius Forum 2022.

Hur ska vi locka fler unga att välja tekniska utbildningar? Och vilken kompetensutveckling efterfrågas inom massa- och pappersbranschen?

Hur hänger vår hjärna med i den allt snabbare teknologiska utvecklingen? Och vad gör den här utvecklingen med oss?