Tag: sirius-forum

Varmt välkommen att diskutera ett hållbart arbetsliv den 9 maj 2023 kl. 0930 – nu ses vi äntligen fysiskt igen!

Hur kan vi gemensamt arbeta för att uppnå jämställda och inkluderande arbetsplatser? Och varför är det en fördel för företagens konkurrenskraft? Det var några av frågorna som lyftes under Sirius Forum 2022.

Hur ska vi locka fler unga att välja tekniska utbildningar? Och vilken kompetensutveckling efterfrågas inom massa- och pappersbranschen?

Hur hänger vår hjärna med i den allt snabbare teknologiska utvecklingen? Och vad gör den här utvecklingen med oss?