Tag: avtal25

”Att stärka svensk industris internationella konkurrenskraft är den viktigaste uppgiften i de kommande avtalsförhandlingarna. Det är Industriavtalets huvudsakliga syfte”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Det finns inget empiriskt stöd för att eventuellt framtida högre kostnadsökningar i Sverige relativt omvärlden skulle kvittas ut av en försvagning av kronan, skriver Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna och Mats Kinnwall, rådgivare Industriarbetsgivarna, fil.dr nationalekonomi.

Industrins produktivitet och nominella kostnadsökningar relativt omvärlden är viktiga ingångsvärden i kommande avtalsförhandlingar. Vi behöver vara långsiktiga. Vi vill vårda industriavtalet och vara uthålliga. Detta säger Industriarbetsgivarna och IKEM.

Svensk industri är avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och företagens internationella konkurrenskraft påverkar vilka löneökningar Sverige kan hantera. Hur ser förutsättningarna ut inför avtalsförhandlingarna 2025? Välkommen på pressträff med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm den 14 juni kl 9.30.