Tag: industrins-reformagenda

Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter. Därför presenterar vi idag en ny reformagenda.

Sverige är priviligierat med en stor industriproduktion. Det gynnar oss nu när svensk ekonomi återstartar efter pandemin.

Under onsdagen presenterade 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige ska öka sin konkurrenskraft.