Tag: industrins-reformagenda

ALMEDALEN. Vi står inför den största energiutmaningen på generationer. I Finland har man satsat på att bygga ut kärnkraften och i Danmark storsatsar man på vind. Varför hanterar våra nordiska grannar energifrågan bättre? Det var frågan i fokus på vårt industrigemensamma seminarium på Dagens Industris scen i Almedalen.

Det är nu 100 dagar sedan Regeringen tillträdde. Men reformtakten är för långsam. Nu måste takten öka, skriver 14 företrädare för svensk industri.

Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter. Därför presenterar vi idag en ny reformagenda.

Sverige är priviligierat med en stor industriproduktion. Det gynnar oss nu när svensk ekonomi återstartar efter pandemin.

Under onsdagen presenterade 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige ska öka sin konkurrenskraft.