21 maj 2024

2024 års mätning av företagsklimatet är nu här


2024 års mätning av företagsklimatet är nu här

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner.

Är du nyfiken på vad företagen i din kommun tycker om det lokala företagsklimatet? Nu är enkätsvaren för 2024 här! Ta del av dem här: https://www.foretagsklimat.se/

Av 15 olika kategorier i undersökningen är det endast frågan om hur företagen upplever infrastrukturen i kommunen som får ett lägre betyg i år jämfört med förra året. Därtill seglar frågan om underhåll av det lokala vägnätet upp som företagens fjärde mest prioriterade åtgärd för att stärka företagsklimatet.

Dessutom visar rapporten Företagens Regionala Utveckling 2024 att 17 procent av alla företag ser brister i infrastrukturen som ett betydande tillväxthinder, en höjning med drygt fem procent på bara ett år.