23 mars 2023

Cementa blir Heidelberg Materials


Cementa blir Heidelberg Materials Pressbild Heidelberg Materials / Cementa

Industriarbetsgivarnas medlemsföretag Cementa byter namn till Heidelberg Materials och ökar hållbarhetsfokuset.

Namnbytet som innebär att alla i den globala koncernen nu verkar under samma namn innebär att man kommer förtydliga sin klimatstrategi.

– Vi bär med oss vår långa och stolta historia när vi nu fortsätter under det nya gemensamma varumärket Heidelberg Materials. Vi tar det här tillfället att samla våra styrkor och i samverkan med kunder och leverantörer nå målet om att bygga samhället med betydligt mindre klimatpåverkan, säger Magnus Ohlsson, vd Heidelberg Materials Cement Sverige AB.

”Industrin jobbar stenhårt med den gröna omställningen”

Sedan ett antal år driver Heidelberg Materials klimatomställningen i cement- och betongbranschen, med flera globalt viktiga projekt på gång i den nordiska regionen, såsom etableringen av CCS-anläggningar för koldioxidavskiljning i cementtillverkningen.

– Industrin jobbar stenhårt med den gröna omställningen, det är en viktig del i att stärka svensk industris konkurrenskraft på en global marknad”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Mer information om Heidelberg Materials