04 juli 2022

”Det finns mängder av projekt och idéer som inte kan genomföras på grund av brister i elförsörjningen och de långa tillståndsprocesserna”


”Det finns mängder av projekt och idéer som inte kan genomföras på grund av brister i elförsörjningen och de långa tillståndsprocesserna”

Almedalen: Hur vill partierna åstadkomma en industripolitik som ser till helheten, river hinder och inte bromsar omställningen? På vilket sätt borde tillståndsprocesserna förändras? Hur klarar vi framtidens elförsörjning och behovet av en fördubblad elproduktion? Hur ska vi klara kompetensförsörjningen?

Maria Sunér och Klas Wåhlberg representerade i dag industrins reformagenda på ett av Almedalens inledande seminarier hos Dagens industri.  ”Vi har fortfarande inte sett tillräckligt med politisk kraft för industrins omställning. Vi behöver stärka vår konkurrenskraft, få fart på tillväxten och få till stånd de reformer som industrin efterfrågar” inledde Maria Sunér, vd Svemin.

Därefter tog den politiska panelen vid representerad av Jennie Nilsson, riksdagsledamot, S
Helena Lindahl, riksdagsledamot, C, Camilla Brodin, riksdagsledamot, KD och Jesper Ahlgren, chefsekonom, M. Tillståndsprocesser blev första frågan till panelen. De är alldeles för långa och industrins reformagenda har identifierat detta som en av de största flaskhalsarna för att kunna ställa om.

Camilla Brodin (KD) framhöll att tillståndsprocesserna kan ske parallellt för att korta och effektivisera. Hon fick delvis medhåll av Jesper Ahlgren (M).

Helena Lindahl (C ) ”Äntligen, nu hör politikerna skriet från vildmarken i norr. Nu sker förändring men det brådskar. Till exempel är behovet av transportinfrastrukturen enormt stort.” Hon framhöll också att man hade kunnat låta en länsstyrelse sköta miljötillstånden det är alldeles för många involverade i dag”.

Jennie Nilsson (S), lyfte industrins reformagande som ett positivt exempel på att göra skillnad. Hon menade vidare att det går att åtgärda de långa tiderna för tillståndsprocesser. ”Lägg tillståndsprocesserna på en länsstyrelse eller en myndighet.”

Elförsörjningen stod näst på tur. En trygg, leveranssäker elförsörjning är avgörande för industrin att ställa om.

”Elförsörjningen kan inte bara vara väderberoende det måste finnas en mix som också innebär planerbar elförsörjning. Här behövs kärnkraften”, framhöll Jesper Ahlgren M.

Det finns skiljelinjer mellan partierna som handlar om intressen och tillstånd.

”Man behöver hitta bättre processer för tidigare besked. Det är viktigt för investeringsklimatet. Vi är glada för det ökade investeringsintresset men vi kan inte nöja oss där vi är utan det gäller att fortsatt utveckla och stärka förutsättningarna och här kommer tillståndsprocesserna in som en viktig faktor”, sa Jennie Nilsson, (S).

Sverige har en enorm möjlighet med den gröna omställningen politiken är överens i mycket så är det inte möjligt att sätta sig vid bordet och besluta? Frågade moderator Pontus Herin panelen?

Det måste finnas långsiktiga spelregler. Vad säger företagen?

Så klev de medverkande företagen upp på scenen:Henrik Sjölund, vd, Holmen, Anders Fröberg, vd, Borealis Sverige och Jessica Öberg, vd, Combitech.

Det saknas i dag tillräckligt med incitament att investera.

Jessica Öberg, vd, Combitech ”Det behövs breda långsiktiga överenskommelser för de stora investeringar industrin står inför.”

Henrik Sjölund, vd Holmen: ”För att kunna ta Sverige ytterligare ett steg längre behöver vi ha en helhetsförmåga med spelregler som passar dagens förutsättningar.”

Anders Fröberg, vd Borealis Sverige påminde om Västsverige: ”Det sker också en enorm omställning i Västsverige inom både industrin och fordonsbranschen. Det är viktigt att elfrågan får fart. El är Sveriges mest strategiska resurs. Det finns mängder av projekt och idéer som inte kan genomföras på grund av elförsörjningen och de långa tillståndsprocesserna.”

En tredje och minst lika utmanande fråga är kompetensförsörjningen. Teknikutvecklingen sker i rasande takt men det är samtidigt svårt att rekrytera personer med rätt kompetens.

Jessica Öberg framhöll att kompetensförsörjningen är en av de mest utmanande frågorna för Combitech. ”För att bygga den gröna industrin behövs rätt kompetens och ett livslångt lärande. Tekniken utvecklas snabbt och det gäller att kompetensen gör det med.”

Henrik Sjölund, bekräftade också bilden av att kompetensförsörjningen är en stor utmaning i dag. ”Utbildningarna behöver styras dit behoven finns. Det handlar också om nya kompetenser inom till exempel digitaliseringen. Här riskerar Sverige att halka efter på grund av kompetensbrist.”

Industrin är ryggraden i svensk ekonomi. Ska svensk industri fortsatt skapa jobb, skatteintäkter och välfärd och samtidigt ställa om, behöver ett antal hinder undanröjas. Därför har industrins reformagenda, ett samarbetsinitiativ mellan 14 organisationer där Industriarbetsgivarna ingår, identifierat 12 reformer som behöver komma till stånd för att klara omställningen och försvara svensk industris position i världen. https://industrinsreformagenda.se/