29 januari 2024

Industridagen kommer till Göteborg!


industridagens logotyp på blå bakgrund

Med Industridagen 2024 välkomnar Industrirådet ånyo Sveriges beslutsfattare för diskussion och inspiration om vad vi tillsammans behöver åstadkomma för att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig, innovativ och robust industrination. Den 23 september 2024 arrangeras Industridagen i Göteborg. Save the date!

Med Industridagen 2024 välkomnar Industrirådet ånyo Sveriges beslutsfattare för diskussion och inspiration om vad vi tillsammans behöver åstadkomma för att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig, innovativ och robust industrination.

De senaste åren har präglats av flera utmaningar, som på olika sätt påverkar industrins utveckling och framtid. Industrin har varit en stor tillgång för Sverige under turbulenta år. Betraktar vi utvecklingen sedan millennieskiftet så har Sveriges ekonomiska utveckling varit stark. Starkare BNP-utveckling än USA och i genomsnitt 1 procentenhets högre tillväxt per år jämfört med Eurozonen.

Valet av plats för Industridagen är inte en slump. Var femte industrianställd finns i Västsverige, som idag är Sveriges motor för export och innovation. Regionen står för 34 procent av all svensk privat FoU, och är vida känt för tät samverkan kring hållbara lösningar. Sektorer som mobilitet, logistik och kemi har – tillsammans med life science och stadsutveckling – lagt grund för framväxten av en avancerad tech- och tjänstesektor. Göteborgsregionen har blivit ett robust, industriellt draglok för Sverige i den gröna omställningen.

Sverige som industrination – hur ska vi manövrera?

När vi tittar framåt vill vi naturligtvis att Sverige ska fortsätta på den bana vi sett sen millennieskiftet långt in på 2030-talet och därefter. Vad krävs då? Hur ska Sverige som industrination manövrera i denna föränderliga tid? Vilka reformer behövs och vad behöver Sverige göra för att stå rustade och väl förberedda i förändring? Det är frågor vi tar oss an under Industridagen.

En av Sveriges styrkor är partsmodellen, där arbetsgivare och fack gemensamt bidragit till ett i många hänseenden unikt arbetssätt, med hög grad av tillit, flexibilitet och uppmuntran till nytänkande. Detta har historien visat vid flera större skiften. När Industrirådet på nytt ser ett behov av breda reformer för att placera Sverige i framkant har det blivit allt vanligare att arbetsmarknadens parter hittar de nödvändiga och långsiktiga reformer som behövs.

Save the date: Den 23 september 2024, Göteborg!

Mer information och inbjudan kommer snart.

Industridagen arrangeras av Industrirådet i samarbete med Västra Götalandsregionen. Mer information om program och plats kommer. Håll utkik!


arbetsgivarfrågor Ekonomi Kompetens