29 juni 2022

Osäkert läge i byggbranschen


Osäkert läge i byggbranschen

En osäker omvärld som skapar materialbrist och störningar i logistiken, inflation och höga energipriser innebär stora utmaningar för Benders Byggsystem precis som för många andra företag inom industrin. Därför saknas nu utrymme för ökade kostnader.

Industriarbetsgivarna har besökt ett av sina medlemsföretag, familjeägda Benders i Strängnäs för att lyssna in företagets förutsättningar och utmaningar. Benders, som grundades av Karl Erik Bender 1960 har vuxit och stått sig stabilt genom engagemang, hållbarhet och långsiktighet och är i dag en av de större aktörerna på byggmarknaden genom sina byggprodukter.

Men de senaste åren har Benders precis som många andra företag inom industrin påverkats av pandemin. Samtidigt som många lyfter industrin som exempel på en bransch med stark tillväxt förklarar Anders Edmark, vd för Benders Byggsystem, att framtiden är osäker och att startdatum för byggprojekt skjuts upp. Det innebär ett svagt utgångsläge i den kommande avtalsrörelsen och det kommer inte gå att möta inflationen eller ränteläget med höjda löner.

I december i år kommer industrins parter att växla krav och under våren – senast den 31 mars 2023 – sätts märket för resten av arbetsmarknaden.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna kunde vid besöket bekräfta den oro många företag nu känner. Avtalsrörelsen kommer att ske i en miljö av höga arbetskraftskostnader relativt omvärlden, en nedväxling i produktivitet i Sverige och euroområdet och försvagad tillväxt.

En annan fråga som utmanar Benders är kompetensförsörjning. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kunskaper bland annat handlar det om ingenjörer.

Anders Edmark, vd, berättade att flera projekt stoppas och stannar av på grund av kompetensbrist. Det i sin tur innebär att jobb också går förlorade.

Nyligen startade Benders en lärlingsutbildning i Uddevalla. Genom Industriarbetsgivarnas arbete i frågan finns i dag också ett snabbspår för industrielektriker.

Men så finns det ljuspunkter med. Industrin är en framtidsbransch med goda arbetsvillkor och teknikutveckling som innebär färre tunga moment, renare arbetsmiljö och även större variation i yrket. Det är viktigt att nå ut och berätta om det, om omställningen och om de gröna jobben.


arbetsgivarfrågor Ekonomi Kompetens