20 oktober 2022

Replik på debatt: Industrin klarar sig inte utan arbetskraftsinvandring


Replik på debatt: Industrin klarar sig inte utan arbetskraftsinvandring

Vi sätter värde på att frågan om arbetskraftsinvandring engagerar eftersom den är helt avgörande för industrins konkurrenskraft. Sverige är ett stort land men med en liten befolkning, industrin hade inte klarat sig utan arbetskraftsinvandring. Men politiken verkar närmast tävla i att resa olika sorters hinder mot arbetskraftsinvandringen.

Industriarbetsgivarna och Gröna Arbetsgivare svarar på replik på debatt: https://www.svd.se/a/gEEL05/med-schyssta-loner-ar-problemet-lost-skriver-per-olof-sjoo

Vi vill påminna både den nya regeringen och GS-facket om att Sverige har en historia av att vara öppet för arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandringen har lagt grunden för vårt näringslivs framgångar och att vi har en välfärd i världsklass. Detta faktum gör att vi är djupt bekymrade över att det nu börjar blåsa andra vindar.

Politiken tävlar nu närmast i att resa olika sorters hinder mot arbetskraftsinvandringen. Möjligtvis med undantag för de allra mest välutbildade och högavlönade.

Till att börja med vill vi vara tydliga med att vi värnar arbetskraftsinvandrarna som genom våra medlemsföretag erbjuds kollektivavtal och kollektivavtalade löner. Regeringens förslag om att begränsa arbetskraftsinvandringen inskränker den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Våra företag kommer alltid att hämta majoriteten av sin kompetens från Sverige. Men där det råder brist på kompetens eller till jobb det är svårt att rekrytera av olika anledningar, måste företagen kunna rekrytera från andra länder. Det är bra för de som blir anställda, det är bra för företagen och på sikt bra för att utveckla både näringslivet och vårt samhälle.

Vi har en öppen arbetsmarknad jobben ligger ute hos Arbetsförmedlingen men allt för ofta vi ser alldeles för få sökande. Det handlar om att hitta rätt kompetens, oavsett om det är spetskompetenser till gruvindustrin, eller kompetenser med stor brist såsom industrielektriker och mekaniker.

Det blir allt svårare att hitta arbetskraft inom EU vilket medfört att en stor majoritet av ländernas folkvalda ser ökad arbetskraftsinvandring som en strategiskt viktig fråga. En nödvändig resurs för att utveckla näringslivet, öka konkurrenskraften och ge intäkter till statskassan. Här sticker Sverige tyvärr ut med politiker från höger till vänster som närmast tävlar i att presentera olika förslag för att försvåra den så viktiga arbetskraftsinvandringen.

Vi vill ge ett medskick till den nya regeringen. Läs Anders Johnssons bok, Invandrarna som byggde Sverige. Lär av historien. Se näringslivets behov. En öppen marknad för varor, kräver också en öppen marknad för arbete. Bygg inte upp fler hinder, ta istället bort dem.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna Arbetsgivare