Tag: itp

Från och nu ska du som arbetsgivare hänvisa dina anställda tjänstemän med tjänstepension ITP till Avtalat. Allt det som tidigare fanns för dem hos Collectum och collectum.se finns nu på avtalat.se, såsom information, kontakt till kundservice eller logga in-knappen för att göra förändringar i tjänstepensionen ITP.