Tag: prevent

ABC-analysen är ett handgripligt sätt att analysera säkerhetskulturen på din arbetsplats, för att förstå hur den kan stärkas genom förändrade beteenden. Prevent lanserar nu ett nytt verktyg med en enkel ”steg för steg”-guide så att du kan starta diskussionen och förbättra säkerhetskulturen utifrån de behov som finns på just din arbetsplats.

Genom att anpassa arbetet efter människans sätt att bearbeta omvärlden kan vi göra arbetsmiljön mer hjärnvänlig.

Nu lanseras en ny guide från Prevent om elektromagnetiska fält. Sidan är framtagen för att hjälpa arbetsplatser med starka elektromagnetiska fält, exempelvis inom stål- och tillverkningsindustrin.

Första steget att förebygga kränkningar på jobbet är att börja prata om hur man har det.

Många chefer behöver tips och råd om hur man skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prevents nya bok ”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling” ger kunskap och praktiska tips för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar. Boken har tagits fram av arbetsmarknadens parter tillsammans med Prevent.