14 januari 2021

Avtalat – ny plattform för administration av kollektivavtalad tjänstepension och försäkring


Personer vid datorer framför ett fönster Foto: Folio Images

Avtalat är namnet på det nya bolaget som LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt har bildat.

Avtalats ansvar är att informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Idag upplever en del arbetsgivare att det kan vara svårt att hantera och administrera försäkringarna. Många anställda känner inte till vilka förmåner de har. Vilket innebär att många inte placerar sin tjänstepension eller utnyttjar de försäkringar de har rätt till.

En gemensam plattform

Hela syftet med Avtalat är att förenkla för både anställda och arbetsgivare. Genom att parterna samlar allt på en gemensam plattform skapas en översikt som inte har funnits tidigare. Det kommer vara lättare att säkerställa att informationen är enhetlig. Den här gemensamma satsningen är historisk och kommer på sikt innebära stora fördelar – både för anställda och arbetsgivare!

Med start från årsskiftet kommer information som tidigare har funnits hos LO, PTK och Svenskt Näringsliv flyttas till avtalat.se. Till en början kommer sajten ha ett öppet läge med generell information. Men på sikt, senast 2024, ska både anställda och arbetsgivare kunna logga in och utföra alla uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för privatanställda samt arbetare inom det kooperativa området. Då kommer det till skillnad från idag räcka att komma ihåg en enda sak: avtalat.se.


arbetsgivarfrågor Avtalat Försäkring Tjänstepension