27 mars 2024

Chefekonom välkomnar Riksbankens besked


porträttbild på Kerstin Hallsten Foto: Anders Wiklund/TT

Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4,0 procent. Samtidigt reviderar de ned prognosen för den framtida reporäntan. ”Beslutet och framförallt Riksbankens syn att styrräntan sänks tidigare och snabbare var både väntat och välkommet. Fortsatt fallande inflation och svag konjunktur talade för det”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Inflationen har dämpats som förväntat, konjunkturen försvagas och riskerna för fortsatt hög inflationen har hittills inte realiserats. Det är då väntat att Riksbanken tar steget att signalera lättnader i penningpolitiken. Den första räntesänkningen kan enligt Riksbanken komma i maj eller i juni, och följas av ytterligare en sänkning under året. Kvartal fyra i år väntas reporäntan vara 3,4 procent. I början av 2027 är prognosen för styrräntan cirka 2,5 procent.    

–  Tonen från Riksbanken är dock fortsatt väldigt försiktig. Riksbanken och andra centralbanker har under perioden med hög inflation haft ett ovanligt stort fokus på faktisk inflation snarare än på deras prognoser över den framtida inflationen. Så är fallet även denna gång, säger Kerstin Hallsten.

De lyfter att ”framåtblickande indikatorer tyder på att inflationen närmar sig 2 procent”. Mycket här och nu snarare än prognoserna några år framåt. Riksbanken skriver också att ”anpassningen av penningpolitiken ska präglas av försiktighet”.  

Självförtroendet har sannolikt fått sig en rejäl törn efter år av stora prognosmissar. Men osäkerheten har varit stor och att avvakta har varit motiverat. Centralbanker vill inte inleda en sänkning och sedan behöva backa tillbaka. Men nu är det väl mycket fokus på risker och på att inflationstrycket kan stiga igen.

– Risker finns det alltid och det hade nu varit på sin plats att blicka mer framåt och signalera mindre osäkerhet och försiktighet, avslutar Kerstin Hallsten.


Ekonomi