02 mars 2023

Här är gruv- och stålindustrins mäktigaste kvinnor!


fotokollage med texten "40 över 40" i mitten

För andra året i rad släpps nu Sveriges hårdaste lista; ”40 över 40”. Det är en lista som instiftats för att uppmärksamma kvinnor i gruv- och stålindustrin och lyfta den kunskap och yrkeserfarenhet som dessa personer bidrar med. Från listan utses ”Årets Fe” – en utmärkelse som går till en kvinna som gjort särskilda insatser i eller för industrin under sin karriär. ”Fe” står för järn i det periodiska systemet och utmärkelsen delas ut den 8 mars.

Listan ”40 över 40” innehåller namn på 40 kvinnor inom gruv- och stålindustrin som med sin erfarenhet och kunskap gjort särskilda insatser på sin arbetsplats.

– Kvinnor utgör idag endast 20 procent av alla medarbetare inom gruv- och stålindustrin. Vi har därför instiftat listan ”40 över 40” för att premiera vikten av den omfattande yrkeserfarenhet som byggs upp med åren och för att lyfta de affärskritiska insatser kvinnor gör i våra branscher, säger Maria Sunér, vd för Svemin. 

– Det är inspirerande att se alla förebilder inom våra industrier. Intresset att nominera har varit stort. Vi har fått in 76 vassa nomineringar, däribland utländska nomineringar och bland de 40 kvinnor över 40 år som nu är med på listan finns en bred representation från industri och forskning, säger Annika Roos, vd för Jernkontoret.

Bakom listan står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin, samt nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden. Möjligheten att nominera har varit öppen för alla med kriterierna att de nominerade ska vara kvinnor, över 40 år och ha branschanknytning till gruv- eller stålindustri.

– Ska gruv- och stålindustrin växa hållbart måste andelen kvinnor öka. Medlemsföretagens engagemang är avgörande för ett konstruktivt jämställdhetsarbete. Det kommer att kräva en kraftsamling att få fler kvinnor in i en mansdominerad bransch och det kräver ett långsiktigt arbete, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Var med när Årets Fe 2023 utses den 8 mars

Bland de 40 kvinnorna på listan utses en person till Årets Fe 2023 av en utvald jury från gruv- och stålindustrin. Årets Fe presenteras vid en lunch och prisutdelning den 8 mars i Näringslivets hus i Stockholm. Program och inbjudan finns här. Media hälsas välkommen.

Årets Fe 2022 blev Jenny Gotthardsson, områdeschef på Boliden Garpenberg. Hon tilldelades utmärkelsen för ett starkt värderingsbaserat ledarskap som bidragit till att driva utveckling för människor, organisation, verksamhet och samhälle.

Vid frågor, kontakta:

Sveriges hårdaste lista, så ser den ut 2023

Ladda ner fullständig pdf med nomineringar här.


40 över 40 Arbetsmiljö Årets Fe Gruvindustrin Jämställdhet Stål- och metallindustrin