31 maj 2024

Ny guide för utveckling av lönesystem inom massa- och pappersindustrin


Ny guide för utveckling av lönesystem inom massa- och pappersindustrin Sarah Mårtensson, förhandlare på Industriarbetsgivarna och avtalsansvarig för massa- och pappersindustrin.

Pappers och Industriarbetsgivarna har tillsammans tagit fram en partsgemensam guide för utveckling av lönesystem. ”Vi hoppas guiden hjälper de lokala parterna inom massa- och pappersindustrin”, säger Sarah Mårtensson, förhandlare och avtalsansvarig på Industriarbetsgivarna.

Den nya guiden är tänkt att kunna användas av lokala parter som stöd i arbetet vid utvecklingen av lokala lönesystem. Den förmedlar en modell över hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta för att förändra och utveckla dessa system.

– Industriarbetsgivarna har tillsammans med Pappers arbetat under en längre tid med att ta fram en partsgemensam guide och vi är mycket glada över att vara i mål, kommenterar Sarah Mårtensson, förhandlare på Industriarbetsgivarna och avtalsansvarig för massa- och pappersindustrin. Vi hoppas att guiden kan komma till användning och att den hjälper de lokala parterna i skapandet av lönesystem.

Hon understryker att parterna delar uppfattningen att välfungerande lönesystem ökar incitamenten för goda arbetsinsatser som bidrar till både löneutveckling och ökad konkurrenskraft. Dessutom attraherar välbyggda och transparenta lönesystem duktiga medarbetare och hjälper chefer i lönesättningsprocessen.

Ladda ner guiden redan idag

Guiden är ett bra verktyg för lokala parter som antingen kört fast i sitt arbete med att ta fram ett nytt lönesystem eller som är i startgroparna med att revidera sitt lönesystem.

Den partsgemensamma guiden finns att ladda ner på Industriarbetsgivarguiden, där du som är medlem i Industriarbetsgivarna har tillgång till massor av arbetsrättslig information.

Mer om Industriarbetsgivarguiden

Våra kollektivavtal, svar på vanliga frågor, mallar och arbetsrättslig information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. För att kunna ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du här. Saknar du ert medlemsnummer, kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se.


arbetsgivarfrågor Massa- och pappersindustrin