24 augusti 2022

Replik: Populistiskt om arbetskraftsinvandringen


Replik: Populistiskt om arbetskraftsinvandringen

Genom rätt riktade insatser kan arbetslivskriminalitet stävjas men det handlar inte om att begränsa arbetskraftsinvandringen. Att koppla problemen är både felaktigt och populistiskt.

GS-facket och Socialdemokraterna har i en gemensam debattartikel i Dagens Arbete fokuserat på frågan om arbetslivskriminalitet inför det stundande valet. Den yrkesgrupp man särskilt pekar ut som utsatta är skogsarbetare och arbetskraftsinvandringen som ett enskilt problem.

Debattartikeln publicerades i Dagens Arbete den 24 augusti.

Vi som företräder arbetsgivare inom skogsbruk och skogsindustri ser självklart också allvarligt på arbetslivskriminalitet, men vi blir illa berörda av den bild av våra branscher som GS facket tillsammans Socialdemokraterna försöker föra ut. De flesta av dessa företag är medlemmar hos oss och har därmed också kollektivavtal. De erbjuder inte omänskliga arbetsvillkor, de har inte arbetsplatser som är farliga för liv och hälsa och luras inte om löner. Och om frågor skulle uppstå på en arbetsplats, finns genom såväl kollektivavtal som lagstiftning regler för hur dessa ska hanteras.

Våra medlemsföretag kan inte täcka upp sitt kompetensförsörjningsbehov med inhemsk arbetskraft, utan är helt beroende av arbetskraftsinvandring för att fylla behovet. Många av arbetsgivare är dessutom helt beroende av utländsk arbetskraft för att klara den gröna omställningen och för att säkra svenska företags konkurrenskraft.

Att koppla problemen med arbetskriminalitet till arbetskraftsinvandringen är både felaktigt och populistiskt.

Det förslag regeringen lagt fram om att se över systemet för arbetsmarknadsprövning riskerar att kapa hela systemet för arbetskraftsinvandring. Det slår mot både arbetstagare och företag genom att det skulle få kännbara konsekvenser för våra företags möjligheter att rekrytera. I förlängningen skulle det också påverka svensk konkurrenskraft. Arbetsmarknadskriminaliteten förvinner inte genom införande av arbetsmarknadsprövning.

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna Arbetsgivare
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna


arbetsgivarfrågor