Tag: industrins-jamstalldhetspris

Industrins jämställdhetspris 2021 går till ABB Sverige för jämställdhetsarbetet inom enheten Motor Starting & Safety. De prisas för ett konsekvent jämställdhetsarbete som skett på alla nivåer inom enheten. Priset delades ut av jämställdhetsminister Eva Nordmark under Industridagen i Stockholm.

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas.