Tag: ukraina

Tidigare har vi rapporterat om en rejält minskad export till Ryssland i mars i år. Exporten för april visade inte så stora förändringar. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Arbetskraftskostnaderna att producera en enhet har sedan 2011 ökat snabbare i Sverige än i många andra europeiska länder mätt i den egna valutan. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Nivåerna i EU:s gaslager var betydligt lägre än normalt före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Nu är dock fyllnadsgraden åter på mer normala nivåer, vilket indikerar att gas- och elpriserna kan stabiliseras. Detta givet att beroendet av rysk naturgas avvecklas kontrollerat. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I mars i år minskade Sveriges export till Ryssland med hela 73 procent jämfört med mars i fjol i SEK och med 90,0 procent jämfört med februari i år. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Industriekonomerna: Industrivaror har visat en omfattande prisuppgång i början på 2022, som också i stort sett kan hänföras till energi och råvaror, men där den senare utgörs främst av stål, metaller, trävaror, plaster eller kemiprodukter. Men hur kommer det se ut framåt?

Kriget i Ukraina har än så länge bara satt små spår i data över arbetsmarknaden. AKU-data för mars visade att sysselsättningen minskade något vilket bidrog till att arbetslösheten steg och landade på 7,6 procent. Antalet nyanmälda och kvarstående lediga platser var samtidigt fortsatt höga, skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Inflationen har tagit ett skutt de senaste månaderna, såväl globalt som i Sverige. I Sverige handlade spiken i inflationen initialt nästan uteslutande om direkta effekter av stigande energi- och livsmedelspriser. Kärninflationen (KPIFE), det vill säga inflationen rensad från volatila energi- och livsmedelspriser, var påfallande konstant, skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet.

Världshandeln kvicknade till i fjol och ökade med tio procent i volym eller som brukligt mer än tillväxten i global BNP i perioder av ekonomisk återhämtning. Det motsatta gäller vanligtvis vid ekonomisk tillbakagång som under 2020 eller under finanskrisen 2009 då världshandeln minskade mer än global BNP. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I spåren av en utdragen period av kraftigt stigande energi- och råvarupriser, globalt och i Sverige, har även andra priser stuckit iväg på sistone. Konsekvensen har blivit att den så kallade kärninflationen – inflationen rensad för energi & livsmedelspriser – har stigit rejält de senaste månaderna. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Under fredagen (25/3) publicerades den tyska IFO-barometern för mars. Siffran för nuläget pekar inte på ett dramatiskt ras i affärsförhållandena. Raset i framtidsutsikterna för det tyska näringslivet i allmänhet och för industrin i synnerhet var desto mer dramatiskt. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.