Tag: ukraina

Rejäl avmattning i konjunkturen, konstaterar Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen, med utgångspunkt i veckans konjunkturrapport . Dessutom: ”Stabiliserade el- och gaspriser under september – trots sprängningar av Nord Stream” och ”Håglös tysk höst följs av deppig vinter.

Flera företag inom industrin rapporterar att anställda har svårt att bära reskostnaderna till jobbet när bränslepriserna har skjutit i höjden. Priserna på bensin och diesel har stuckit iväg kraftigt under 2022. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Inflationen har tagit rejäl fart de senaste kvartalen, med lite varierande förlopp i olika länder. De senaste månaderna kan man ana tecken på att inflationen börjar att plana ut, åtminstone i USA. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Dramatiken på elmarknaden fortsätter. De genomsnittliga spotpriserna för juni månad visar att elen återigen varit snudd på rekorddyr i södra halvan av landet. Det skriver Industriekonomerna i vårterminens sista nyhetsbrev från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Tidigare har vi rapporterat om en rejält minskad export till Ryssland i mars i år. Exporten för april visade inte så stora förändringar. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Arbetskraftskostnaderna att producera en enhet har sedan 2011 ökat snabbare i Sverige än i många andra europeiska länder mätt i den egna valutan. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Nivåerna i EU:s gaslager var betydligt lägre än normalt före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Nu är dock fyllnadsgraden åter på mer normala nivåer, vilket indikerar att gas- och elpriserna kan stabiliseras. Detta givet att beroendet av rysk naturgas avvecklas kontrollerat. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I mars i år minskade Sveriges export till Ryssland med hela 73 procent jämfört med mars i fjol i SEK och med 90,0 procent jämfört med februari i år. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Industriekonomerna: Industrivaror har visat en omfattande prisuppgång i början på 2022, som också i stort sett kan hänföras till energi och råvaror, men där den senare utgörs främst av stål, metaller, trävaror, plaster eller kemiprodukter. Men hur kommer det se ut framåt?

Kriget i Ukraina har än så länge bara satt små spår i data över arbetsmarknaden. AKU-data för mars visade att sysselsättningen minskade något vilket bidrog till att arbetslösheten steg och landade på 7,6 procent. Antalet nyanmälda och kvarstående lediga platser var samtidigt fortsatt höga, skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.