Tag: ukraina

Energivapnet är nu vridet ur Putins händer och när det bekymret i princip är ur världen så kan Sverige och väst fullt ut stötta Ukraina. Stabiliseringen innebär en välbehövlig lättnad för europeiska hushåll och företag. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Från ett svagt utgångsläge så har Rysslands ekonomi tagit stryk av sanktionerna mot landet. Enligt landets officiella statistik, som man får ta med en nypa salt, så har landets BNP fallit med cirka fem procent under det andra och tredje kvartalet. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Rejäl avmattning i konjunkturen, konstaterar Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen, med utgångspunkt i veckans konjunkturrapport . Dessutom: ”Stabiliserade el- och gaspriser under september – trots sprängningar av Nord Stream” och ”Håglös tysk höst följs av deppig vinter.

Flera företag inom industrin rapporterar att anställda har svårt att bära reskostnaderna till jobbet när bränslepriserna har skjutit i höjden. Priserna på bensin och diesel har stuckit iväg kraftigt under 2022. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Inflationen har tagit rejäl fart de senaste kvartalen, med lite varierande förlopp i olika länder. De senaste månaderna kan man ana tecken på att inflationen börjar att plana ut, åtminstone i USA. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Dramatiken på elmarknaden fortsätter. De genomsnittliga spotpriserna för juni månad visar att elen återigen varit snudd på rekorddyr i södra halvan av landet. Det skriver Industriekonomerna i vårterminens sista nyhetsbrev från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Tidigare har vi rapporterat om en rejält minskad export till Ryssland i mars i år. Exporten för april visade inte så stora förändringar. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Arbetskraftskostnaderna att producera en enhet har sedan 2011 ökat snabbare i Sverige än i många andra europeiska länder mätt i den egna valutan. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Nivåerna i EU:s gaslager var betydligt lägre än normalt före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Nu är dock fyllnadsgraden åter på mer normala nivåer, vilket indikerar att gas- och elpriserna kan stabiliseras. Detta givet att beroendet av rysk naturgas avvecklas kontrollerat. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.