01 februari 2024

Industriekonomerna om räntebeskedet: ”Rimligt att Riksbanken nu signalerar att räntan kan komma att sänkas tidigare”


porträttbild på Kerstin Hallsten Foto: Anders Wiklund/TT

Riksbanken kom i dag den 1 februari med besked om att lämna styrräntan oförändrad (4,0).” Det är rimligt och väntat att Riksbanken signalerar att styrräntan troligen kan sänkas tidigare än vad de hade i bedömningen i november. Räntebanan från november ansåg vi, Industriekonomerna, vara allt för stram”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Riksbanken utesluter inte att styrräntan kan sänkas under första halvåret i år givet att utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma.

Industriekonomerna håller med om att det finns faktorer som bör bidra till ett lägre pristryck så som en relativt stram ekonomisk politik under 2024, lägre energi- och råvarupriser, pressade marginaler och rimlig ökning av arbetskraftskostnader.

Men som Riksbanken också konstaterar finns det uppåtrisker för inflation varför penningpolitiken behöver anpassas med försiktighet. Det håller Industriekonomerna med om.

– Exempelvis kan de geopolitiska spänningarna leda till stigande kostnader. En annan risk är växelkursen, det är därför inte läge för Riksbanken att vara först ut att sänka räntan. Riksbanken bör avvakta något under 2024 och inte sänka för snabbt, avslutar Kerstin Hallsten.

Om Industriekonomerna

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Bengt Lindqvist
, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom

Ekonomi