03 februari 2022

Mångfald och likabehandling i fokus på Sirius Forum


Panelsamtal under Sirius Forum Panelsamtal under Sirius Forum 2022

Hur kan vi gemensamt arbeta för att uppnå jämställda och inkluderande arbetsplatser? Och varför är det en fördel för företagens konkurrenskraft? Det var några av frågorna som lyftes under Sirius Forum 2022.

Under onsdagen samlades massa- och pappersindustrin för årets digitala upplaga av Sirius Forum, arrangerat gemensamt av parterna. Temat för dagen var mångfald och likabehandling, ett aktuellt ämne som engagerar många i branschen.

Webbinariet inleddes med en paneldiskussion där Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna, Pontus Georgsson, förbundsordförande för Pappers och Magdalena Hallberg, HR-direktör på Stora Enso Sverige hälsade deltagarna välkomna och reflekterade över dagens ämne.

På frågan om hur förutsättningarna se ut för att vi ska lyckas öka mångfalden svarade Per Widolf:

– Det borde ju vara väldigt goda förutsättningar. Egentligen så borde det inte vara så konstigt. Det vi sitter här och pratar om är att vi har konkurrenskraftiga företag som kan rekrytera människor med alla olika bakgrunder. Det ska inte vara något märkligt. Så förutsättningarna är väldigt, väldigt goda.

Per Widolf, Pontus Georgsson och Magdalena Hallberg under paneldiskussionen.

– Vi vill jobba för någonting. Det finns en annan kraft i det och vi vill jobba för mångfald. Vi tror att med en arbetsgrupp som har olika erfarenheter och bakgrunder så får vi också ut mer av varandra och en arbetsmiljö som är bättre, sa Pontus Georgsson, Pappers.

Magdalena Hallberg, HR-direktör på Stora Enso Sverige, berättade om deras arbete med att skapa inkluderande arbetsplatser:

– Lyckas vi skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla känner att de kommer till sin rätt och kan vara sig själva och kan bidra med sina olika perspektiv, då har vi också bättre förutsättningar för att öka mångfalden. Och att öka mångfalden är ju strategiskt viktigt för oss. Det ökar vår konkurrenskraft. Vi har mycket fokus på innovation i vår bransch och då behöver vi många olika perspektiv.

Därefter tog Pia Höök, VP Diversity, Equity and Inclusion, Essity Group, vid och lyfte inspirerande exempel från forskning och praktik.

Magnus Berg från Mumtaz Integration i samtal med dagens moderator Viktoria Lundqvist.

Under dagen medverkade även rekryteringskonsulten Magnus Berg från Mumtaz Integration och berättade om hur man överbryggar kulturkrockar och vad man behöver tänka på för att lyckas koppla ihop utlandsfödda arbetssökande med svenska chefer.

Se Sirius Forum i efterhand


Sirius Forum arrangeras gemensamt av arbetsmarknadens parter inom massa- och pappersindustrin: Industriarbetsgivarna, Pappers, Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer.


arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö Kompetens Sirius Sirius Forum