31 mars 2020

Positivt med satsning på utbildning under coronakrisen


Positivt med satsning på utbildning under coronakrisen

I veckan presenterade regeringen – tillsammans med Centern och Liberalerna – ytterligare åtgärder för att försöka mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi.

Det fjärde krispaket fokuserar på utbildning och omställning.

Allt fler industriföretag minskar sin produktion och permitteringarna blir allt fler i spåren av coronakrisen.  

– Att regeringen satsar på utbildning och omställning är positivt. Vi behöver fortsätta att kvalitetssäkra utbildningar så att de kommer företagen till godo. Företagens engagemang blir allt viktigare, både när gäller att säkra det arbetsplatsförlagda lärandet inom olika utbildningsformer men också för att ge tydliga signaler på vilket kompetensbehov som finns, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna 

 – Det är också bra kortkurser på yrkeshögskolenivå, det har vi länge efterfrågat. Vi vill att just de här utbildningarna till exempel kan användas vid kompetensutvecklande insatser. I samband med utökade resurser kan det också vara på sin plats att titta på ekonomiska stödstrukturer för att underlätta kompetensutveckling i företagen, säger han.  

Satsningar sker bland annat på följande områden:  

Regeringens pressmeddelande: Krispaket för jobb och omställning 2020-03-30 

Artikel från Utbildningsdepartementet: Satsningar inom utbildningsområdet 2020-03-30


Corona Kompetens