Tag: corona

Folkhälsomyndigheten har den 20 januari 2022 beslutat om ett antal förändringar och undantag från förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Från och med den 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.

De tillfälliga reglerna i socialförsäkringen och sjuklönelagen infördes för att göra det enklare för människor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed bromsa smittspridningen i samhället.

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna.

Inom kort inleds fas fyra i vaccineringen mot Covid-19. Då ska den breda allmänheten vaccineras.

Inom massa- och pappersindustrin finns viljan att ta ansvar. Vi vill bidra till att snabba upp vaccineringstakten. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers i ett gemensamt brev.

Förslaget innebär att beslut om stöd för korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet och beslut om ersättning för kompetensinsatser under korttidsarbete ska undantas från sekretess. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.